Postní strom

  V postní době budeme s dětmi proměňovat postní strom ve strom dobra. Každou neděli nás budou čekat úkoly, které nám poskytnou příležitost šířit dobro. Děti budou při nedělních bohoslužbách v Žamberku v 9:30 hod dostávat náměty k šíření dobra a budou moci následující neděli přinést až sedm vybarvených lístků, na kterých bude z druhé strany vždy napsáno, co se jim podařilo. Lístky budou děti přinášet v obětním průvodu a po mši svaté s katechetkou nalepovat na postní strom. Ten se bude postupně více zelenat, stávat se stromem dobra. Každým lístkem děti vyjadřují, že chtějí patřit k Ježíšovi, být také nositeli dobra, naděje, lásky a pokoje.   M. Souradová