“Kristus vstal, aleluja.” – “Opravdu vstal, aleluja.”

   Velikonoce nabízejí víc než radostné aleluja. Ukazují cestu k osobnímu setkání s živým Kristem. Dávají jasnou orientaci, vzpruhu i naději. Jsou zase tak bohaté, že není možné to všechno vstřebat za den. Pokusme se proto žít vskutku velikonočně celou velikonoční dobu. Snad potom poznáme radost z velikonočních plodů.
   Modleme se, aby se o těchto Velikonocích otevřely naše oči a novým způsobem přijaly světlo Vzkříšeného, abychom ho poznali osobně při lámání chleba a byli také schopni svědčit o něm bratřím, že vstal skutečně a žije.
   Žádný člověk se při cestě za ponořením do Ježíšovy smrti neobejde bez pomoci druhých. Potřebuje někoho, kdo by odvalil kámen, který běžného člověka odděluje od tajemství smrti a vzkříšení. A to je dnes poslání nás všech, kteří jsme uvěřili. Poslání, které nás zavazuje říkat lidem: Nebojte se, Ježíš žije, byl vzkříšen. A díky tomu každý člověk má šanci dojít stejnou cestou k vítězství života a vejít do slávy Boží.

Pamatujme v našich modlitbách na Annu a Markétu, které přijaly křest.
Ať Bůh vede Vás po krásných cestách svého dobrodružství

Fotky najdete zde…