Památka Panny Marie, Matky Církve

   Kongregace pro bohoslužbu a svátosti uskutečňuje rozhodnutí papeže Františka a dekretem ze dne 11. února 2018, 160. výročí prvního zjevení Panny Marie v Lurdech, ustanovila, že památka Panny Marie, Matky církve, bude zapsána do všeobecného římského kalendáře. K dekretu jsou přiloženy příslušné latinské liturgické texty pro mši, liturgii hodin a římské  artyrologium. Biskupské konference schválí překlad textů, které potřebují, a poté, co obdrží potvrzení, je publikují v liturgických knihách v rámci své jurisdikce. Motiv slavení je stručně popsán v samotném dekretu, který připomíná, jak liturgická úcta k Marii vyzrála v důsledku lepšího chápání její přítomnosti »v tajemství Krista a církve«, jak je vysvětleno v 8. kapitole konstituce Lumen gentium II. vatikánského koncilu. Blahoslavený Pavel VI. proto chtěl po zralé úvaze při promulgaci této koncilní konstituce 21. listopadu 1964 přiznat Marii titul »Matka církve«.  Více..

Dekret o oslavě Panny Marie, Matky církve 

Oznámení o památce Panny Marie, Matky církve