Spravedliví na věky jsou živí

   Brněnský biskup jednou řekl: „Jestliže stromy mají přinášet ovoce i v nepříznivých podmínkách vyprahlosti, musí svými kořeny dosáhnout až hluboko k vodě. Stejně je to i s námi, kdo máme přinášet ovoce v prostředí, které si dokážeme představit mnohem lepší. Dosáhneme-li svými kořeny až k vodě, čeho se pak můžeme bát?“ Bylo by jistě užitečné připomenout si všechna data a události z života a díla svátých bratří soluňských Cyrila a Metoděje. Uvědomit si, jak mocné a blahodárné bylo jejich působení. Znovu si připomenout jejich svízelnou a křížovou cestu, když prosadili a obhájili své dílo, slovanský liturgický jazyk a mnoho dalšího. Jejich vliv až do Čech, rychlé pokřesťanštění díky křtu Bořivoje a Ludmily. Jejich popularita v Římě, kdy dvakrát musel zasáhnout papež Jan VIII., který Metoděje zprostil všech obvinění a vysvobodil po tříapůlletém věznění Němci. A nakonec po smrti Metodějově se podařilo nepřátelům jejich dílo na Moravě zničit.  Známé dokument z jednoho bavorského kláštera. Jsou to zlomky deníkových zápisů nitranského biskupa Wichinga. Žasneme, jak mohl někdo tak bezohledně ničit dílo Boží. To všechno však v dalším rozpětí dějin nic neznamenalo. Toto dílo přineslo později nepředstavitelné ovoce, a jak je pro nás i nyní významné a silné, to všichni víme a každý rok prožíváme. Připomínáme si to proto, abychom si uvědomili, že to nikdy v dějinách dobro a dobré dílo neměly lehké. Zlo skoro vždy zdánlivě triumfovalo, ale Bůh má dosti času, protože pracuje s věčností, aby všechno zvítězilo a ukázalo se vždy v plné kráse.

My dnes vnímáme, že se národy Evropy snaží nají společnou řeč, že se snaží spolu žít v míru a porozumění. A zase vidíme, jak opět síly zla se snaží toto dílo bořit, klást překážky a štvát proti. Církev vedena Duchem Svatým i s papežem jasně připomíná, že národy musí spolu žít ve svornosti a v jedné rodině. Musí se vrátit ke svým křesťanským kořenům. Z toho vnímáme, že je to vůle Boží. A i kdyby se mnohé pobortilo, přesto Bůh dovede své dílo k dobrému konci.

Prosme dnes tyto skvělé muže, patrony Evropy, aby se za nás přimlouvali.

Poutní oslavy patronů na Kunštátské kapli – fotky.