Od neděle do neděle.

Posvícení je den, kdy si připomínáme velikou radost: radost z posvěcení místního kostela. Posvícení je od slova posvěcení. Kde znají datum posvěcení kostela přesně, slaví jeho výročí v tento přesný den. Tam, kde se nezachoval žádný záznam o datu posvěcení, slaví se většinou toto posvícení poslední říjnovou neděli. ”Aby naše tělesné síly nezakrněly, stavíme tělocvičny a sportovní areály, kde se trénuje tělo. K tréninku našeho ducha máme naše kostely. To je naše duchovní sportoviště, kde rozvíjíme sílu svého ducha. Jakým cvikům se v kostele učíme?  Abychom nesli – lásku tam, kde je trápení, radost tam, kde je bída, smíření tam, kde jsou lidé v nesváru. Aby se smířil – otec se synem a matka s dcerou muž se ženou, věřící s tím, kdo nemůže uvěřit.„ Takhle si cení kostel velké osobnosti naší doby. I náš kostel je místem, kde získáváme velké duchovní hodnoty, kde rosteme v křesťanské osobnosti. V chrámu máme chvíle klidu k naslouchání evangeliu. A slyšet evangelium je užitečnější, než slyšet tisíceré zprávy o mordech, terorech a loupežnících, jak je chrlí sdělovací prostředky. Kostel je místo, kde se setkáváme s Kristem v jeho svátostech. A toto setkání je užitečnější, než potkávání davů lidí, které nás spíš ohrožují, než chrání. Kostel je místo, kde si znovu a znovu uvědomujeme smysl své existence, smysl událostí, které nás potkávají. Je to místo, kde slyšíme, že náš život má hluboký smysl a velikou cenu: Jsme pozváni, abychom pracovali na Boží vinici a šířili kolem sebe Boží království pokoje. Žijeme teď a v Boží lásce budeme žít navěky. My víme, k čemu nám jsou naše chrámy. Máme důvod se radovat a Bohu za ně děkovat.

V neděli 30. 9. jsme oslavili rovnou dvě výročí posvícení našich chrámů.

První v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské v Písečné. Tento kostel prošel letošním rokem celkovou oprava venkovní fasády. Celkové náklady činily 453 734 Kč (podrobný rozpočet bude zveřejněn pozdněji). Projekt je realizován za podpory ministerstva zemědělství v rámci dotačního programu: Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků.

Druhá oslava konala se v kapli Nejsvětější Trojice v Kameničné. Kaple je v majetku obce Kameničná, která se o odkaz otců příkladně stará.

Děkuji všem, kteří se o naše kostely a kaple starají.

Fotky můžete shlédnout zde.