Katecheze pro všechny

Katecheze vznikly jako duchovní příprava na blížící se Světové dny mládeže v Panamě (SDM). Obsahem jsou zamyšlení týkající se listu sv. otce Františka, úryvek z Písma svatého, praktické úkoly a výzvy do života.Katecheze nejsou určeny jen pro ty, kteří se zúčastní SDM, ale i pro všechny mladé a ty, kteří se chtějí zapojit společně poutníky do duchovní přípravy.Postupně budou zveřejněny 3 katecheze, a to vždy první den v měsíci, tj.  1. října, 1. listopadu, 1. prosince. Odkaz na 1. Katechezi naleznete zde: https://panama2019.signaly.cz/1810/katecheze-podzimni-duchovni-priprava

Oficialní znělká setkání mládeže: https://www.youtube.com/watch?v=SXlYt_JjftE