Liturgické sešitky pro děti

Od 1. adventní neděle by naše farnost ráda nabídla dětem (přibližně od 3 let a dětem mladšího školního věku) pomůcku k hlubšímu porozumění a prožívání bohoslužeb.

Jedná se o barevné sešitky, schválené Českou biskupskou konferencí, které obsahují zkrácené texty bohoslužby slova, příběh ze života dětí a hádanku, která navazuje na evangelium. Pokud se dětem podaří hádanku vyluštit a vhodit správnou odpověď do připravené krabice v kostele, bude je pak další neděli čekat malé překvapení.(Toto se týká kostela sv. Václava v Žamberku. V jiných farnostech by si to musel vzít na starost někdo z dospělých.)

Sešitky jsou s pěknými obrázky a mohou dětem napomoci k lepšímu soustředění se na mši svatou. Sešitky budou zakoupeny na celý církevní rok (cyklus C), pro každou nedělní mši svatou. K sešitkům dostanete i velice pěkný šanon, do kterého se sešitky vkládají.

Vyžaduje to ovšem spolupráci vás, rodičů, kteří své děti na mši svatou doprovázíte. Sešitky si můžete doma buď den předem nebo pak v neděli po mši svaté s dětmi prohlédnout, společně přečíst nebo s nimi dál pracovat. Více informací najdete na webových stránkách: www.liturgieprodeti.cz

Farnost tyto sešitky zakoupí a zaplatí, ale je potřeba vědět alespoň přibližný počet zájemců. Zájemci se mohou nahlásit katechetce Marii Souradové do neděle 18. listopadu.