sv. Kateřiny Alexandrijské

V neděli jsme oslavili poutní svátek ke cti sv. Kateřiny Alexandrijské v Písečné. Děkuji všem za společné chvíle a přípravu. Fotky můžete shlédnout zde..

Všemohoucí, věčný Bože, Tys dal svému lidu blahoslavenou pannu a nezdolnou mučednici Kateřinu; na její přímluvu nás posiluj ve víře a vytrvalosti, abychom usilovně pracovali pro jednotu církve. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen