Ad-venio

Ivan Sergejevič Turgeněv (1818-1883) v povídce Jarní vody ztvárnil postavu ženy, která na pohled vypadá velmi sympaticky, ale skrývá v sobě velkou zlobu: svou lehkomyslností a poživačností přivede do neštěstí mnohé lidi. Proč to dělá. Ona sama říká: “Hlavní je nemyslet na důsledky!”  Nemyslíme jen dnešek?
Směřujeme k němu, je to věc naší budoucnosti, jsme na cestě. Čas nám daný k tomuto putování je nutné dobře využít. Je to vzácný dar od Boha pro správné využívání přítomnosti. Protože nemůžeme změnit minulost ani ovládnout budoucnost, zůstává nám jen přítomnost, která nám skutečně patří.
Ve starověku zaznělo to známé antické “Carpe diem” – Využívej dne! My křesťané můžeme tomuto pohanskému heslu dát hlubší náplň. Viděno křesťansky pro nás znamená:
Čas hledání Boha je život, čas nacházení Boha je smrt, čas mít Boha je věčnost. Proto uchopme šanci, kterou nám nabízí přítomnost, pevně do rukou a uvědoměle se vydejme na další putování.
Doba adventní má dvojí ráz. Do 16. prosince jsou všechny myšlenky zaměřeny k druhému příchodu Pána Ježíše. A od 17. prosince jsou zaměřeny k přípravě na oslavu jeho narozenin. To znamená, že větší část je zaměřena na očekávání jeho druhého příchodu.
Moment očekávání. Lidé se snaží dosáhnout všeho hned, často bez vnější i vnitřní přípravy. Důsledek okamžitého uchvácení něčeho je pak velikým ochuzením a zklamáním. Jestliže člověk není dostatečně připraven, nemůže pak prožít opravdovou radost. Přeji všem požehnanou adventní dobu. wk

Pro zajímavost:
Železná neděle – první adventní neděle Na první adventní neděli zapalujeme první fialovou svíčku, tzv. svíci proroků. Tato svíčka je památkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista.
Bronzová neděle – druhá adventní neděle. Na druhou adventní neděli zapalujeme druhou fialovou svíčku, tzv. betlémskou, která reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky
Stříbrná neděle – třetí adventní neděle. Na třetí adventní neděli zapalujeme růžovou svíci, tzv. pastýřskou, která vyjadřuje radost z toho, že postní období je téměř u konce a adventní období získává slavnostnější ráz.
Zlatá neděle – čtvrtá adventní neděle. Na čtvrtou adventní neděli zapalujeme poslední fialovou svíčku, tzv. andělskou, která představuje mír a pokoj. Čtvrtá adventní neděle může připadnout na Štědrý den.