Jak se dostali vůl a osel k jesličkám

 Když se Panna Maria a sv. Josef blížili k Betlému, svolal archanděl všechna zvířata a ptáky. Chtěl vybrat někoho, kdo by svatou rodinu v Betlémě přivítal.
První se samozřejmě hlásil lev. Krále může uvítat zase jen král, prohlašoval hrdě. Přivítám je a potom si lehnu před dveře a nikoho tam nepustím. – Jsi zlý a nemůžeš být vybrán, zamítl ho archanděl.
Mezi zvířaty se proplížila liška. Král nekrál, je třeba myslet na mnohem důležitější věci. Já bych nakradla pro děťátko med a každý den jednu slepici. – Jsi prostopášná darebnice, odmítl lišku archanděl.
Dále předstoupil před archanděla s velikou nadějí páv. Rozprostřel svůj krásný chvost a řekl: Já vyzdobím chlév takovou nádherou, že i Šalomoun ve své nádheře by byl chudým příbuzným. – Jsi ješitný a domýšlivý – nehodíš se, řekl archanděl.
A tak postupně odmítl i kočku, psa i sladce zpívajícího slavíka. Všichni se něčím chlubili a ukazovali svoje přednosti.
Tu uviděl archanděl mezi zvířaty osla a vola. Takové dva udřené pracovníky, kteří poháněli kolo a čerpali vodu.
A co vy dva?
Nemáme co nabídnout. Nic nemáme. Všichni říkají, že jsme hloupí, posteskl si ušatý oslík. Stále jen pracujeme, občas nás někdo šlehne bičem, a nezřídka nás zapomenou i nakrmit – pokyvoval hlavou vůl.
Archanděl zajásal. Vy jste ti praví, které hledám. A vybral je, aby posloužili Božímu dítěti. Osel a vůl – přesto, že dodnes se lidé jejich jmény častují, když chtějí někoho ponížit byli vybráni do jeskyně a byli při tom, když se narodil Spasitel.
Ani pyšný lev, ani liška, chlubivý páv a jiní nebyli vybráni jen vůl a osel.
To, co jsme slyšeli je legenda. Avšak je v ní vystižen postoj, s jakým je třeba přistupovat k Bohu.
Pokud máme problémy s vírou a obáváme, že by Bůh nemusel být – pak i nás platí – ještě ses dost hluboko nesklonil, abys ho uviděl. Bůh sám se ponížil a sestoupil k nám. A ty se neumíš snížit, abys dokázal objevit – Boha, vtělenou Boží lásku.
Chceme-li Boha najít, chceme-li ho uvidět, je třeba, abychom byli také lidmi SRDCE, ne jen lidmi pyšného rozumu. Chceme-li Boha vnímat? Naučme se vidět jeho lásku v těch, kdo se mu otevřeli, kdo se stali nositeli Boha, kdo v sobě zrcadlí Boží lásku a odrážejí ji do světa.
Ať se o vánocích stane naše srdce pokornější, skromnější, pokojnější abychom prožili něco z tajemství vtěleného Boha – vždy  on je v Kristu Emanuel – Bůh s námi. Ať nás Božské dítě osloví a pomůže se stát novými lidmi – Božími dětmi. Pak se začne proměňovat svět. Krásné vánoční svátky. wk

Fotky s půlnoční zde…