Zvláštní rozpor

HOSANA! UKŘIŽUJ!

Žamberk úvodní průvod

Pán vstupuje slavnostně do Jeruzaléma. Dav provolává Pánu Ježíši slávu. Dav volá Hosana. Za několik chvil uslyšíme v pašijích, jak bude volat: Ukřižuj! Zvláštní rozpor. Čím asi byl způsoben?

Tehdejší židé očekávali politického Mesiáše – měli o něm svou představu. Oni nevolají ta slova Ježíši – Vykupiteli, který svým utrpením spasí svět, ale své představě krále pozemského, který osvobodí jistě jejich zemi od Římanů.

Ti lidé netuší, že osvobození nastane jiným způsobem,  že to bude křížem – oni totiž ani ne­znají podstatu svého zotročení – hříchem. Vítají toho, kdo přichází vysvobodit svůj lid z otroctví, nikoli však z politického – proto volá dav později: Ukřižuj.

Podobně i my někdy žijeme v našich představách o životě, o Bohu i o lidech kolem v jakémsi snu. Vytváříme své představy, své plány o životě, o Bohu o našich bližních.

Písečná kuk po mši 🙂

Je to někdy velice těžké probrat se ze svého snu, a mnohdy i bolestné.

Prosme Boha, abychom poznali, jaká je skutečná Boží představa – myšlenka – o nás samotných, o našem životě, o naší cestě a vztahu k Bohu Ať jsou naše představy shodné s Božím plánem a naše chápání života shodné s představou Boží o nás.

Přeji všem krásný velikonoční čas. wk

Fotky najdete zde…