„Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin“

Písmo svaté ukazuje jídlo jako neoddělitelnou a přirozenou součást lidského  života. Je Božím darem, za který máme být Stvořiteli vděčni. Na samém počátku lidských dějin Hospodin praví: „Hle, dávám vám semenonosné rostliny, cokoliv jich na zemi jest, a všecky stromy, které chovají v sobě semena svých druhů, abyste je měli k potravě“ (Gn 1, 29). A své slovo stvrzuje i po potopě: „Všecko, co se hýbe a žije, bude vaší potravou; všecko vám dávám právě tak, jako zelenající se byliny“ (Gn 9, 3). Za: thedeum.cz

Děkuji Všem za pomoc, přípravu, a krásné společné nedělní odpoledne. Fotky můžete najít zde…

Jídlo a pití v Bibli