Psal se rok léta Páně 1889

Obřad žehnání

Psal se rok léta Páně 1889, kdy v obci Písečná vznikl Sbor dobrovolných hasičů. Letošní rok je tedy významným výročím 130 let, kdy v obci hasičstvo působí. Při této příležitosti proběhly v sobotu 15.června 2019 slavnosti spojenénavíc i se srazem rodáků po třiceti letech. V dopoledních hodinách se na farské louce sloužila mše, kterou sloužili kněz Wiesław Kalemba a biskup Mons. Josef Kajnek, který zavzpomínal na léta, kdy v Písečné před 42 lety sloužil jako farář. V závěru mše se žehnaly nové
prapory.
Sbor dobrovolných hasičů vlastní prapor z roku 1903 na kterém je z jedné strany vyobrazena malba Sv.Václava, který je vzorem v pomoci druhým a ve statečném a laskavém jednání (což jsou též hodnoty hasičů) a z druhé strany malba místního kostela Sv.Kateřiny Alexandrijské a nad ním drží stráž postava Sv.Floriána jakožto patrona hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů či pekařů.

Mše Svatá

V letošním roce nechal sbor zhotovit vyšívanou repliku tohoto praporu, aby původnímu praporu odlehčili od známek opotřebení. Nový vyšívaný prapor a znak nechala zhotovit i obec Písečná. Hlavní figura znaku obce je zlatý srnec se stříbrnými parůžky a stříbrnými kopýtky na zeleném podkladu. Ta je odvozena z obecních razítek z druhé poloviny 19. a první třetiny 20. století, na nichž bylo ztvárněno vyobrazení srnce (bez užití heraldických tinktur). Zelená barva štítu symbolizuje převažující lesnatou krajinu, zvláště v prostoru jižně a jihozápadně od obce. Druhá z navržených figur na zlatém podkladu černá lovecká trubka se stříbrným kováním a černo-stříbrnou točenou šňůrou) je odvozena z rodového erbu pánů z Žampachu, středověkých majitelů blízkého stejnojmenného hradu, jehož jméno má (v počeštělé německé jazykové mutaci) stejný základ, jako obec (Písečná – Sandbach – Žampach).
A proč se vlastně prapory žehnají? Je to trvale platná přímluvná modlitba za ty, kteří pod dotyčným praporem žijí a pracují. Přímluva k Bohu vyjadřuje prosbu, aby ti, které prapor symbolizuje a spojuje, chtěli a uměli, s Boží pomocí, chránit i střežit lidské společenství, zastávané profesní a veškeré morální hodnoty a aby se dokázali pod praporem skutečně a opravdově sjednotit. V neposlední řadě jde o prosbu o ochranu života a zdraví všech obyvatel. Žehnání je znamením toho, že si přítomní
uvědomují existenci vyšších hodnot, pro které jsou ochotni obětovat nejenom svůj čas a síly, ale v krajním případě i život. Na znamení žehnání byla na konci obřadu k hasičskému i obecnímu praporu připevněna slavnostní stuha s příslušným pamětním nápisem. Po mši svaté se vedl slavnostní průvod v doprovodu živé hudby směrem na náves k obecnímu úřadu, kde byl nový obecní prapor vyvěšen. S hasičskými prapory se šel další slavnostní pochod ještě v odpoledních hodinách za přítomnosti dalších hasičských sborů. Tento průvod šel na místní hřiště, kde proběhla zdravice, proslovy a byly uděleny čestná uznání a vyznamenání. Následoval bohatý kulturní program a určitě všichni ti, kteří se oslav zúčastnili, budou mít na co vzpomínat.
Text sepsala: Kristýna Hanzelková

Foto