Nedej zahynouti nám ni budoucím

“Byl dokonalý ve víře, neboť všem chudým činil dobře, nahé odíval a hladové sytil. Měl rád chudé i bohaté, služebníkům Božím přisluhoval a zdobil mnohé kostely.” (viz legenda z X.stol.)

V pátek 8.9.2018 jsme oslavili svátek hlavního patrona české země a naší farnosti sv. Václava. Mši sv. celebroval P. Josef Suchár – farář v Neratově. Při slavnostní homilii jsme slyšeli vyzvu k životu v moudrosti a zodpovědnosti, podle vzoru sv. Václava.
Po mši sv. oslava pokračovala v na farní zahradě, kde po modlitbě zasedli jsme ke společnému stolu. Děti měli možnost vyzkoušet novou skákací trampolínu. Na oslavách nechyběl ani Kleofáš a čokoládová fontána.

Večer oslavy pokračovaly na farní zahradě společným jamováním a grilováním.
Jménem paní Mgr. Bronislavy Halbrštátové, ředitelky PMD pro královéhradeckou diecézi, děkujeme za dary z Misijního jarmarku v Žamberku při Svatováclavských slavnostech, dary podpoří projekty Papežských misijních děl.

Velký dík patří všem, kteří pomáhali a připravili farní den.
Děkuji všem za společné chvíle několik fotografii můžete shlédnout zde..