“Komu se v životě dobře daří, neměl by zapomínat na ty, kteří žijí v nouzi”

Sv. Martin pocházel z území dnešního Maďarska a jako syn důstojníka římské posádky začal v Itálii vojenskou kariéru. Jako voják se dostal do Amiens v Galii, kde se v době svého katechumenátu podělil o svůj důstojnický plášť s chudákem, trpícím nouzí. Po odchodu z armády žil jako poustevník, stal se knězem a v Ligugé poblíž Poitiers založil nejstarší klášter. Konal misie i zázraky. V r. 371 se stal biskupem města Tours a apoštolsky působil v širokém okolí až do 80 let.

V neděli 17.11 jsme společně oslavili svátek sv. Martina fotky můžete shlédnout zde… Děkuji všem za krásné společné chvíle a přípravu setkání.