Jaká je jeho dobrota, jaká jeho krása!

No comment 🙂

“Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice.”( Mt 6,3)

V sobotu odpoledne navštívil naši farnost sv. Mikuláš a andělským doprovodem. Měl dobré srdce a stal se biskupem v městě Myra v maloasijské Lykii (na území dnešního Turecka). V době pronásledování, za vlády císaře Diokleciána, byl poslán do vyhnanství. Vrátil se a roku 325 se zúčastnil koncilu v Niceji. Pak navštívil v Římě papeže. Zemřel ve vysokém věku s pověstí svatosti. Je nejznámější pro ctnost milosrdné lásky. Více…

Fotky můžete shlédnout zde..

Děkuji všem za přípravu. wk