Betlémské světlo

Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč Evropou. Je to světýlko zažehnuté v místě
narození Ježíše Krista – v Betlémě. V 10. století římský papež Urban II. Vyzval evropské rytíře, aby zorganizovali výpravu do Palestiny obsazené mohamedy a osvobodili od nich především Betlém jako rodiště Ježíše Krista a Jeruzalém s Kristovým hrobem. Na výpravu se dali najmout mladíci z Florencie a jeden z nich se zapřísáhl, že když se vrátí, donese do rodného města plamínek ohně z betlémské baziliky. Málokdo mu tehdy věřil. Po třech letech, těsně před Vánoci, dorazili do Florencie zubožení, zesláblí a otrhaní mládenci. V jejich čele kráčel jeden se zapálenou svíčkou. Florenťané v nich těžko poznali své syny, kteří táhli proti mohamedánům. Onen mládenec jej nesl v čase i nečase, po souši i po moři, jen aby splnil svůj slib. Ve středověku to byl první a poslední plamínek přímo z rodiště Ježíše Krista. Poté přišla první myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru z Rakouska, odkud se rozšířila do pětadvaceti zemí světa. Tak byla založena novodobá vánoční tradice. Úplně poprvé plamínek přicestoval roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc znevýhodněným dětem. K nám se Betlémské světlo dostalo po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou skautů a skautek poprvé putovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze.


Betlémské světlo k nám tradičně připutovalo z Vídně, kde ho rakouští skauti a skautky předali skautským delegacím z celé Evropy. Za Česko tradičně přebrali plamínek skauti a skautky z Brna. My jsme si pro světlo jeli do Ústí na nádraží kde ho rozváželi skauti a skautky vlaky po celé České Republice. A nyní jsme ho donesli k Vám, aby jste si domů mohli odnést také tu radost a naději, kterou tento plamínek přináší. Markéta Marková

Můžete si ho zapálit v pondělí 23.12.2019 v papírnictví u kostela nebo dopoledne v penzionu a poté pak bude světlo k dispozici na faře v Žamberku.