Děkujeme všem andělům

Sbírka pro Magdalénku

“A dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa” Ez 11,19

Magdalenka

Rádi bychom upozornili, že v současné době probíhá veřejná sbírka pro malou Magdalenku z Kunvaldu. Mnozí z Vás, kteří se zúčasťnujete farního dne, jste se s maminkou Veronikou setkali, když se svým otcem p. Tomanem  2 x doprovázeli naše společné setkání hudbou a zpěvem. V srpnu loňského roku 4 letá Magdalenka vběhla v lese mezi Kunvaldem a Bartošovicemi pod auto, následky byly tragické. Diagnoza – polytrauma (těžká poranění mozku – axonálni porušení, ischemie v levé hemisféře) podle lékařů mohla vyústit v mnohaleté vigilní kóma. Naštěstí se stav pomalu zlepšoval, kóma ustoupilo, i díky bazální stimulaci, kterou rodiče začali používat. Do této doby Magdalenka absolvovala pobyt v hyberbarické komoře v Ostravě a rehabilitaci v Luži -Košumberku.
Vzhledem k tomu, že mozek se vyvíjí do šestého roku dítěte, je teď priorita Magdalenku rozpohybovat, protože největších změn lze dosáhnout do roka od úrazu. Jen vzhledem k tomu, že má tracheostomii, přes kterou dýchá a je vyživována přes peg, je omezený počet rehabilitačních zařízení, kde ji mohou přijmout. Péče hrazená pojišťovnou v ČR sice je, ale není dostačující pro maximální možný pokrok. Z toho důvodu oslovili slovenské lázně Adeli v Piešťanech, které mají s takovou léčbou velké zkušenosti. 14 denní pobyt dítěte však stojí několik set tisíc Kč a je třeba jej opakovat. Toto je odkaz na slovenské lázně Adeli. Po novém roce byla vyhlášena veřejná sbírka trvající rok a  založen transparentní účet: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2801738821 , ze kterého může rodina Magdalenky pouze rok hradit pobyt ve výše zmíněných lázních. Jelikož Magdalenka bude kromě pobytu v lázních potřebovat i různé pomůcky, lázeňskou a rehabilitační péči i v dalších letech, byl městysem Kunvald zřízen účet, ze kterého může rodina čerpat pro tyto účely prostředky bez časového omezení.

Maminka a dědeček Magdalenky na farnim dnu v Žamberku

Číslo účtu, na který můžete primárně posílat pomoc: 123-1107390277/0100

Děkujeme všem, kteří se na finanční pomoci chtějí a mohou podílet. Pro ty, kteří by chtěli volit variantu příspěvku v hotovosti, podáme v blízké době další informace. Marie Jägrová

A ještě krásná modlitba rodičů Furových:

Děkujeme andělům , za to, že nám vrátili Majdu zpět z temnoty a dali jí druhou šanci.Děkujeme andělům  v nemocnici, kteří bojovali jako lvi, aby vyrvali Majdu ze spárů smrti.Děkujeme andělům, kteří svými přímluvami a modlitbami po celé zemi, byli s námi ve chvílích nejtěžších.Děkujeme andělům, kteří nás podporovali a navštěvovali, když my jsme se hroutili.Děkujeme všem andělům, kteří sledují náš příběh a účastní se neuvěřitelné solidarity na podporu naší Majdičky. Tento váš zájem nás nabíjí ohromnou pozitivní energii, protože se nebudeme muset bát, že Majdičku do budoucna nezajistime, tak jak by potřebovala. Jsme dlužníky vás všech a nikdy nebudeme schopni tuto ohromnou podporu vrátit, o to více jsme dojati a nesmírně si všeho ceníme.
Budeme rádi, když budete náš příběh sledovat společně s námi. Když je nás tolik, musí skončit šťastně.

Děkujeme Furovi