Přišel čas mého odchodu


“Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.” 2Tm 4,7n


S vírou v vzkříšení mrtvých a život věčný oznamujeme, že John Marmaduke Oskar Parish, baron von Senftenberg zesnul v tichosti, smířen s Bohem a zaopatřený svátostmi naší Církve svaté 30.dubna 2020, po 97 letech svého bohatě naplněného života.

Smuteční mše svátá s posledním rozloučením se koná v 18. května 2020 od 13 hodin v zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie v Žamberku, avšak z důvodu současné situace v omezeném počtu účastníků.

Po ukončení všech současných opatření bude oznámeno datum smutečního requiem, kde se se zesnulým v kostele sv. Václava v Žamberku všichni společně rozloučíme a poděkujeme za jeho naplněný život.


R.I.P.