Kaple Nejsvětější Trojice Žamberk

Léta Páně 1823 postavená. V roce 1910 opravená. V sedmdesátých letech 20. století téměř zničena. V letech 1999-2001 provedena oprava a 9. 6. 2001 posvěcena arcibiskupem Mons. Karlem Otčenáškem.