Žamberk Kostel Sv. Václava

   Kostel svatého Václava v Žamberku je poprvé zmiňován roku 1348. Původní dřevěný kostel vyhořel po úderu blesku v roce 1684. Nynější podobu mu vtiskl v letech 1729-1738 chrudimský stavitel Donato Theodor Morazzi. Hlavní portál dokončil roku 1747 architekt Schüller. Z původního dřevěného kostela se dochoval jen obraz sv. Václava malovaný na cínu, který visí nad sakristií dosud.
Nejstarší zvon z roku 1574 byl při požáru kostela i města v roce 1859 spolu s ostatními zničen. Nové zvony byly instalovány v roce 1930 a rekvírovány v roce 1940. V roce 2000 byly v kostele zavěšeny a vysvěceny dva nové zvony, Jan Křtitel, zakoupený ze sbírky občanů a Margaret Mary, který věnoval John Marmaduke Parish. Třetí zvon Václav, financovaný z veřejné sbírky, je v kostele od roku 2001 a jeho patronem je Václav Havel.
   Hlavnímu oltáři dominuje obraz italského barokního mistra, Francesca Trevisianiho, „Zavraždění svatého Václava“ a na bočním oltáři obraz od Petra Brandla “Sv. Antonín”. Kazatelna byla vytvořena v letech 1746 – 1748 řezbářem Janem Boserem a štafírníkem K. Websem. Malířskou výzdobu kostela provedl v letech 1893-1895 František Klos.
   Barokní kostel je nejvyšší stavbou v Žamberku a zároveň nejmonumentálnější stavbou mistra Morazziho. Výška věží je 72 m, výška chrámové klenby 22 m, délka 44 m.                                                                         (Dle Farní kroniky Žamberk)

Z historie žamberského kostela 

Pouť : 28. záři

Posvěcení: 15. října 

3D prohlídka