Ohlášení Velikonoc


Milovaní bratři a sestry, oznamujeme vám, že tak jako nám Boží milosrdenství dopřálo radovat se ze slavnosti Narození Páně, budeme se radovat také ze Vzkříšení našeho Spasitele.

Na den  17. února připadne letos Popeleční středa a začátek posvátné doby postní.
Dne 4. dubna budeme s radostí slavit Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista,
dne 13. května bude slavnost jeho Nanebevstoupení,
dne 23. května slavnost Seslání Ducha Svatého,
dne 3. června slavnost Těla a krve Páně a
dne 28. listopadu první neděle adventní, očekávání příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

Jemu buď čest a sláva na věky věků. Amen.