Modlitby otců

V Modlitbách otců se snažíme spolupracovat s Pánem na obnově otcovství skrze modlitbu. Hlavním prvkem spirituality tohoto hnutí je hledání Boží vůle v životech otců prostřednictvím úplného odevzdání se do Božích rukou, v plné důvěře  v Jeho plány. Modlíme se za Boží požehnání pro naše rodiny – manželky a děti, vnoučata, za kmotřence a kmotřenky a také za další svěřené osoby. Skupinka má 2-8 tatínků různého věku a je napojena na mezinárodní hnutí Modlitby otců. 

    Naše setkání probíhají jednou za 14 dnů v přátelské atmosféře na faře v Žamberku. Jsme otevření přijímat do skupiny nové otce a jsme si vědomi, že nemusí být ze stejné církve jako my, a také, že nemusí mít zkušenosti s modlitbou v malém společenství. Snažíme se povzbudit každého, aby se zapojil do modliteb, jak chce. Ujistíme všechny, že citlivé osobní věci se ze skupiny nevynášejí.

     Pro více informací kontaktujte Marek Faltus: 724 211 552

Děkujeme Ti, Pane, náš Bože,
za překrásný dar otcovství.
Dej, abychom měli vždy
pěkný vztah s našimi dětmi
a daruj nám trpělivost a naslouchající srdce
abychom rozpoznali jejich potřeby a abychom v nich viděli Tebe
Kéž nikdy nezapomeneme,Jak důležité je být otcem. Amen