Modlitby matek

POZVÁNKA NA MODLITBY MATEK

PRO MAMINKY MALÝCH DĚTÍ

Ráda bych pozvala všechny maminky na společné Modlitby matek, které probíhají zde v Žamberku, jednou za čtrnáct dní dopoledne. Scházíme se vždy u jedné z nás doma. Maminky se během setkání společně pomodlí za své děti, rodiny, maminky v obtížných situacích, apod. Nejprve se modlíme společně, poté čteme úryvek z Bible a následují individuální modlitby, kdy odevzdáváme Pánu svá poděkování a prosby. Setkání probíhá vždy v uvolněné atmosféře, kdy si děti mohou pohrát s dalšími dětmi a s hračkami, které doma nemají. Společně se podělíme také o své starosti či radosti a probereme různá témata týkající se našich ratolestí. Momentálně se scházíme v maximálním počtu pěti, ale bývá nás i méně. Proto bychom byly rády, kdyby se k našemu společenství přidaly i další maminky. V případě zájmu kontaktujte Markétu Markovou na e-mailové adrese marketa.markova27@gmail.com nebo na tel. čísle 775 270 491. Eva Králová

PRO MAMINKY ŠKOLNÍCH A ODROSTLÝCH DĚTÍ

Touto cestou bych chtěla oslovit maminky školních dětí a dětí odrostlých, které by měly zájem se setkávat. Scházíme se jedenkrát za čtrnáct dní na faře v Žamberku, vždy v pondělí od 18:00 hodin. První setkání po prázdninách proběhne v pondělí 10. 10. 2022. Setkávat se budeme v lichém týdnu. Jana Jägerová

Z brožurky Modliteb matek: Pane, dej mi oči, které uvidí v mých dětech Tebe, Tvoje milující srdce, abych je milovala, a Tvoji něžnou pomoc při jejich růstu. Dej mi Tvou moudrost při jejich vedení a Tvoji sílu, když odcházejí z domu. Amen.