Výuka náboženství

Ježíš řekl: „Já jsem přišel na svět jako světlo, aby žádný, kdo věří ve mne, nezůstal v temnotě.“ (Jan 12,46)


Milí rodiče, i v novém školním roce 2021/2022 vám nabízíme možnost doprovázet vaše děti na cestě víry prostřednictvím katechezí a výuky náboženství.

Náboženská výchova pomáhá objevovat to, co nás přesahuje a otevřít se křesťanské víře.Víra dává životu člověka velkolepost a plnost. Církev nikdy nepokládá víru za samozřejmý fakt, ale ví, že tento Boží dar musí být živen a posilován.

Výuka náboženství pro děti ze Slatiny nad Zdobnicí od 1. do 9. třídy bude pokračovat na ZŠ Slatina nad Zdobnicí.

Děti ze Žamberka a okolí se budou setkávat na faře v Žamberku v pondělí, mladší děti (1.-4. třída) od 15 hodin a starší (5.-9. třída) od 16 hodin. Poprvé jsme se sešli v pondělí 20. září. 

Termíny výuky v roce 2022 jsou: 3. ledna, 17. ledna a 31. ledna. Dále 7. února a 21. února.

Přihláška do naboženství ke stažení