Výuka náboženství 2020/2021

Ježíš řekl: „Já jsem přišel na svět jako světlo, aby žádný, kdo věří ve mne, nezůstal v temnotě.“ (Jan 12,46)


On-line výuka náboženství v Žamberku  probíhá každé pondělí:

1.-5. ročník: 15:30-16:15 
6.-9. ročník: 16:30-17:15
(pozor – změna v začátku hodiny!)

Slatina nad Zdobicí: on-line výuka začne v pátek 29. ledna.


Milí rodiče, i v novém školním roce 2020/2021 vám nabízíme možnost doprovázet vaše děti na cestě víry prostřednictvím katechezí a výuky náboženství.

Náboženská výchova pomáhá objevovat to, co nás přesahuje a otevřít se křesťanské víře.Víra dává životu člověka velkolepost a plnost. Církev nikdy nepokládá víru za samozřejmý fakt, ale ví, že tento Boží dar musí být živen a posilován.

Výuka náboženství pro děti ze Slatiny nad Zdobnicí od 1. do 9. třídy bude pokračovat na ZŠ Slatina nad Zdobnicí.