Výuka náboženství

Výuka náboženství ve školním roce 2018/2019

Výuka náboženství v Základní škole ve Slatině nad Zdobnicí bude probíhat jako v loňském roce 1x za 14 dní. 

V Písečné již výuka náboženství začala. Bude probíhat na Základní škole v úterý 1x za 14 dní od 13 do 14.30 hodin.

V Žamberku se katecheze uskutečňují na faře: pro děti z 1. – 4. třídy 1x za 14 dní ve čtvrtek od 15 do 16.30 hodin, pro studenty z nižších ročníků víceletých gymnázií a žáky z 5.-9. třídy v úterý 1x za 14 dní od 16.30 do 18 hodin.

Výuka náboženství pro mládež bude probíhat každý pátek od 19 hodin na faře v Žamberku.

Přihláška ke staženi zde.