Výuka náboženství

Výuka náboženství ve školním roce 2019/2020

Milí rodiče,

i v školním roce 2019/2020 vám nabízíme možnost doprovázet vaše děti na cestě víry prostřednictvím katechezí a výuky náboženství.

Písečná: (základní škola)

1 za 14 dnů v pondělí od 12.00 

Slatina nad Zdobnicí: (základní škola)

1.-4. třída každý sudý pátek od 12:00 v pátek 4. října poprvé 

5.-9. třída každý sudý pátek od 13:00, v pátek 4. října poprvé         

Žamberk: (fara)

1.-4. třída v pondělí od 15:00  1 za 14 dnů, 

5.-9. třída v pondělí od 16:00, 1 za 14 dnů,

mládež v pátek po mši sv.

Ježíš řekl: „Já jsem přišel na svět jako světlo, aby žádný, kdo věří ve mne, nezůstal v temnotě.“ (Jan 12,46)

Náboženská výchova pomáhá objevovat to, co nás přesahuje a otevřít se křesťanské víře.

Víra dává životu člověka velkolepost a plnost. Církev nikdy nepokládá víru za samozřejmý fakt, ale ví, že tento Boží dar musí být živen a posilován.

Přihláška ke staženi zde.