Výuka náboženství 2020/2021

Ježíš řekl: „Já jsem přišel na svět jako světlo, aby žádný, kdo věří ve mne, nezůstal v temnotě.“ (Jan 12,46)


On-line výuka náboženství v Žamberku  začíná v pondělí 18. ledna 2021:

1.-5. ročník 15:30-16:15 
6.-9. ročník 16:45-17:30

Slatina nad Zdobicí: on-line výuka zde zatím neprobíhá

Pátek 1x za 14 dnů. První setkání bude 9.10.


Milí rodiče, i v novém školním roce 2020/2021 vám nabízíme možnost doprovázet vaše děti na cestě víry prostřednictvím katechezí a výuky náboženství.

Náboženská výchova pomáhá objevovat to, co nás přesahuje a otevřít se křesťanské víře.Víra dává životu člověka velkolepost a plnost. Církev nikdy nepokládá víru za samozřejmý fakt, ale ví, že tento Boží dar musí být živen a posilován.

Výuka náboženství pro děti ze Slatiny nad Zdobnicí od 1. do 9. třídy bude pokračovat na ZŠ Slatina nad Zdobnicí.