Výuka náboženství

Ježíš řekl: „Já jsem přišel na svět jako světlo, aby žádný, kdo věří ve mne, nezůstal v temnotě.“ (Jan 12,46)


Milí rodiče, i v novém školním roce 2022/2023 vám nabízíme možnost doprovázet vaše děti na cestě víry prostřednictvím katechezí a výuky náboženství.

Náboženská výchova pomáhá objevovat to, co nás přesahuje a otevřít se křesťanské víře.Víra dává životu člověka velkolepost a plnost. Církev nikdy nepokládá víru za samozřejmý fakt, ale ví, že tento Boží dar musí být živen a posilován.

Výuka náboženství pro děti ze Slatiny nad Zdobnicí od 1. do 9. třídy bude pokračovat na ZŠ Slatina nad Zdobnicí. Vyučuje se v pátek od 13:15 hodin. První hodina je 23. září 2022.

Děti ze Žamberka a okolí se budou setkávat na faře v Žamberku v pondělí, mladší děti (1.-5. třída) 15:00 – 15:45 hodin a starší (6.-9. třída) 16:00 – 16:45 hodin. První hodina je 26. září 2022.

Přihláška do naboženství ke stažení