Ježíš řekl: „Já jsem přišel na svět jako světlo, aby žádný, kdo věří ve mne, nezůstal v temnotě.“ (Jan 12,46)


    Milí rodiče, i v novém školním roce 2023/2024 vám nabízíme možnost doprovázet vaše děti na cestě víry prostřednictvím katechezí a výuky náboženství.

    Náboženská výchova pomáhá objevovat to, co nás přesahuje a otevřít se křesťanské víře. Víra dává životu člověka velkolepost a plnost. Církev nikdy nepokládá víru za samozřejmý fakt, ale ví, že tento Boží dar musí být živen a posilován.

    Děti ze Žamberka a okolí se budou setkávat na faře v Žamberku v pondělí. První schůzka bude v říjnu 2023. Vyplňte a odevzdejte přihlášku v kostele nebo na faře do konce září.

    Katechetka: Mgr. Marie Souradová 734 459 809 e-mail: kancelar@dekanstvizamberk.cz

 

Přihláška do naboženství ke stažení