Výuka náboženství 2020/2021

Ježíš řekl: „Já jsem přišel na svět jako světlo, aby žádný, kdo věří ve mne, nezůstal v temnotě.“ (Jan 12,46)


Na faře v Žamberku  (v pondělky 1x za 14 dnů):

1.-3. ročník 14:00-15:00 
4.-.6 ročník 15:30-16:45
7.-9.ročník 16:45-18:00  (týká se to i sekundy až kvarty gymnázií)

Slatina nad Zdobicí:

Pátek 1x za 14 dnů. První setkání bude 9.10.


Milí rodiče, i v novém školním roce 2020/2021 vám nabízíme možnost doprovázet vaše děti na cestě víry prostřednictvím katechezí a výuky náboženství.

Náboženská výchova pomáhá objevovat to, co nás přesahuje a otevřít se křesťanské víře.Víra dává životu člověka velkolepost a plnost. Církev nikdy nepokládá víru za samozřejmý fakt, ale ví, že tento Boží dar musí být živen a posilován.

Výuka náboženství pro děti mladšího školního věku z Písečné a okolí bude probíhat na ZŠ Písečná. Výuka náboženství pro děti ze Slatiny nad Zdobnicí od 1. do 9. třídy bude pokračovat na ZŠ Slatina nad Zdobnicí.

Děti ze Žamberská a okolí se budou scházet ke katechezím na faře v Žamberku. Děti budou rozděleny do skupin podle věku. Prosíme o odevzdání vyplněné přihlášky do 27. září na faru v Žamberku nebo ji můžete naskenovanou odeslat na e-mail: farnost.zamberk@gmail.com