Bohoslužby

Aktuální pořad bohoslužeb (ohlášky)

Pravidelné bohoslužby*

*Změna pořadu bohoslužeb vyhrazená

NEDĚLE

8.00 Slatina / Líšnice (dle ohlášek)
9.30 Žamberk
11.00 Písečná

ÚTERÝ

        18.00  Žamberk

STŘEDA

        18.00 Slatina

ČTVRTEK

         7.30  Žamberk
16.00 Albertinum (dle ohlášek)
16.45 Penzion (dle ohlášek)

PÁTEK

15.00 Žamberk (adorace NSO + svátost smíření do 16.30) 
17.00 Písečná
18.30 Žamberk

SOBOTA

16.30 Žamberk zámecká kaple (dle ohlášek)
18.00 Slatina/Líšnice (dle ohlášek)
 
 *Změna pořadu bohoslužeb vyhrazená !