Bohoslužby

Aktuální pořad bohoslužeb

Katolické bohoslužby v České republice


Pravidelné bohoslužby

Neděle8.00 Líšnice/Slatina*
9.30 Žamberk
11.00 Písečná
* dle aktuálních ohlášek;
Úterý18.00 Žamberk1×14 setkání ministrantů a mše sv. s rytmickým doprovodem (dle ohlášek);
po mší sv. společná modlitba večerních chvál na faře
Středa18.00 Slatinapo mši sv. biblické setkání (dle ohlášek)
Čtvrtek7.30 Žamberk
16.00 Albertinum1
16.45 Penzion
2
1 bohoslužba a návštěva nemocných;
2 bohoslužba/mše sv. dle ohlášek
Pátek15.00 Žamberk*
17.00 Písečna
18.30 Žamberk
* adorace NSO + korunka k Božímu milosrdenství
+ svátost smíření do 16.40
Sobota16.30 zámecka kaple
18.00 Slatina/Líšnice*
* dle ohlášek

Sbírky a dary na chod farnosti: farnosti jsou odkázány především na finanční příspěvky farníků, chcete-li farnosti podpořit, využijte pokladničku vzadu v kostele nebo účty farností. Žamberk číslo účtu: 132 12 44 369/0800, Slatina číslo účtu: 1321405329/0800. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!

Farní kostel sv. Václava je denně otevřen v hodinách od 8.00 do 19.00 (zadní část) pro soukromou modlitbu.