Bohoslužby

Aktuální pořad bohoslužeb (ohlášky)

  1. Od čtvrtku 12. března t. r., se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a ostatních veřejných prostorách na území Královéhradecké diecéze. Výjimkou jsou bohoslužby uvnitř stálých komunit (řeholní společenství), jež nemají povahu veřejných shromáždění.
  2. Kněží budou sloužit Mše svaté soukromě, tedy bez účasti lidu a na úmysly, na které by byly slouženy veřejně. Neděle 11.00 Písečná Online přenos
  3. V případě udělování svátostí jednotlivcům, je povolena účast jen nejužšího rodinného kruhu, do vládou stanoveného maximálního počtu účastníků. Totéž pravidlo nechť je aplikováno i na pohřby.  
  4. Duchovní správce, spolu s oprávněnými pomocníky zajistí pastorační péči o nemocné. Je třeba dbát mimořádných hygienických opatření a Nejsvětější Svátost podávat jen na ruku.
  5. Správci farností mohou vhodným způsobem zpřístupnit chrámy k individuální modlitbě či adoracím jednotlivých věřících, dbaje na to, aby se v nich najednou neshromažďovalo více než 10 osob;

Pravidelné bohoslužby*

*Změna pořadu bohoslužeb vyhrazená

NEDĚLE

8.00 Slatina / Líšnice (dle ohlášek)
9.30 Žamberk
11.00 Písečná Online přenos

ÚTERÝ

        18.00  Žamberk

STŘEDA

        18.00 Slatina

ČTVRTEK

         7.30  Žamberk
16.00 Albertinum (dle ohlášek)
16.45 Penzion (dle ohlášek)

PÁTEK

15.00 Žamberk (adorace NSO + svátost smíření do 16.30) 
17.00 Písečná
18.30 Žamberk  

SOBOTA

16.30 Žamberk zámecká kaple (dle ohlášek)
18.00 Slatina/Líšnice (dle ohlášek)
 
 *Změna pořadu bohoslužeb vyhrazená !