Bohoslužby

Farní kostel sv. Václava je denně otevřen v hodinách od 8.00 do 17.30 (zadní část) pro soukromou modlitbu.

Sbírky a dary na chod farnosti: farnosti jsou odkázány především na finanční příspěvky farníků, chcete-li farnost podpořit, využijte pokladničku vzadu v kostele nebo účty farností. 

Žamberk číslo účtu: 132 12 44 369/0800

Slatina číslo účtu: 1321405329/0800. 

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!

Pravidelné Bohoslužby

Neděle

8.00 Líšnice/Slatina

9.30 Žamberk

11.00 Písečná

dle ohlášek
Ponděli19.30 Modlitby otců/matek dle ohlášek
Úterý18.00 Žamberkpo mší sv. společná modlitba večerních chvál na faře
Středa

18.00 Slatina

19.05 Žamberk biblické setkání

dle ohlášek
Čtvrtek

7.30 Žamberk

16.00 Albertinum1

16.45 Penzion2

1 bohoslužba a návštěva nemocných

2 bohoslužba/mše sv. dle ohlášek

Pátek

15.00 Žamberk

17.00 Písečná

18.30 Žamberk

adorace NSO + korunka k Božímu milosrdenství
+ svátost smíření do 16.40
Sobota

16.30 zamecká kaple

18.00 Slatina/Líšnice

dle ohlášek