Duchovní správa římskokatolické farností děkanství Žamberk, Slatina nad Zdobnicí

Římskokatlická farnost Děkanství Žamberk

Adresa:

Kostelní 65, 564 01 Žamberk

IČO: 444 714 67

Kontakt:

rkf.zamberk@dihk.cz

+420 739 929 164

+420 465 614 529

Číslo účtu: 132 12 44 369/0800

Kostel sv. Václava

Římskokatolická farnost Slatina nad Zdobnicí

Adresa:

517 56 Slatina nad Zdobnicí 141

IČO: 608 856 70

Korenspondenční ardesa:

ŘKF Děkanství Žamberk, Kostelní 65, 564 01 Žamberk

Kontakt:

rkf.slatinanadzdobnici@dihk.cz

+420 465 614 529

+420 739 929 164

Číslo účtu: 132 140 53 29/0800

Kostel Proměnění Páně

Farář

P. Wieslaw Rafal Jan Kalemba

kalemba.wieslaw@gmail.com

kalemba.wieslaw@dihk.cz

+420 739 929 164