Kontakty

ŘKF Děkanství Žamberk
Kostelní 65, 564 01 Žamberk                                        
 +420 465 614 529 mobil: +420 739 929 164
farnost.zamberk@gmail.co m
IČ: 44471467
  účet číslo: 132 12 44 369/0800
 
 
 
 
 
 
 
ŘKF Slatina nad Zdobnicí
Slatina nad Zdobnicí 141,
517 56 Slatina nad Zdobnicí 
  farnost.zamberk@gmail.com
+420 465 614 529 mobil: +420 739 929 164
IČ: 60885670
číslo účtu: 1321405329/0800
Korespondenční adresa:
ŘKF Děkanství Žamberk
Kostelní 65, 564 01 Žamberk
   
 
Duchovní správce farnosti:
P. Wieslaw Rafal Kalemba – administrátor
kalemba.wieslaw@gmail.com
mobil: +420 739 929 164