Pastorační rada farnosti (dále jen PRF) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora, nebo moderátora společné duchovní správy podle kán. 517  § 1 Kodexu kanonického práva (dále jen faráře). PRF spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk 4,32). Pro plodnou činnost PRF je společná modlitba a vzájemná důvěra mezi všemi zúčastněnými základním předpokladem. Připravenost ke spolupráci, k vzájemnému naslouchání a porozumění je nezbytná. Na základě povinnosti všech věřících podílet se na učitelském, pastýřském a kněžském úřadě (všeobecné kněžství) nese pastorační rada spoluodpovědnost za šíření poselství spásy a proměnu pozemského řádu duchem evangelia podle Kristova příkazu: „Budete mi svědky“ (Sk 1,8).

Členové PRF Žamberk : P. Wiesław Kalemba, Marek Faltus – ekonom farnosti, Foglová Michaela, Hanzelková Marie, Holubářová Aneta, Jäger Ondřej – místopředseda, Ježdik Tomáš, Lipenská Bohumila, Macháčková Jitka, Souradová Marie – sekretář, Vychytil Jaroslav

Stanovy PRF

Zápis PRF 24. 11. 2017 Zápis PRF 02. 09. 2019 2021
 
Zápis PRF 26. 01. 2018 Zápis PRF 06.  10. 2019 Zápis PRF 18.01.2021  
Zápis PRF 09. 03. 2018 Zápis PRF 04. 11. 2019 Zápis PRF 03. 05.2021  
Zápis PRF 31. 05. 2018 Zápis PRF 02. 12. 2019 Zápis PRF 29. 10. 2021  
Zápis PRF 19. 10. 2018 2020 Zápis PRF 29. 11. 2021  
2019  Zápis PRF 13. 01. 2020  2022  
Zápis PRF 28. 01. 2019 Zápis PRF 18. 02. 2020  Zápis PRF 10. 1. 2022  
pis PRF 25. 03. 2019 Zápis PRF 09. 03. 2020  Zápis PRF  4. 4. 2022  
Zápis PRF 06. 05. 2019 Zápis PRF 01. 06. 2020  Zápis PRF  9. 5. 2022  
Zápis PRF 03. 06. 2019 Zápis PRF 07. 09. 2020  Zápis PRF 28.11. 2022