Pastorační rada farnosti (dále jen PRF) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora, nebo moderátora společné duchovní správy podle kán. 517  § 1 Kodexu kanonického práva (dále jen faráře). PRF spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk 4,32). Pro plodnou činnost PRF je společná modlitba a vzájemná důvěra mezi všemi zúčastněnými základním předpokladem. Připravenost ke spolupráci, k vzájemnému naslouchání a porozumění je nezbytná. Na základě povinnosti všech věřících podílet se na učitelském, pastýřském a kněžském úřadě (všeobecné kněžství) nese pastorační rada spoluodpovědnost za šíření poselství spásy a proměnu pozemského řádu duchem evangelia podle Kristova příkazu: „Budete mi svědky“ (Sk 1,8).

Členové PRF Žamberk : P. Wiesław Kalemba, Marek Faltus – ekonom farnosti, Foglová Michaela, Hanzelková Marie, Holubářová Aneta, Jäger Ondřej – místopředseda, Ježdik Tomáš, Lipenská Bohumila, Macháčková Jitka, Souradová Marie – sekretář, Vychytil Jaroslav

Stanovy PRF

Zápis z posledního zasedání PRF 

Pastorační plan farnosti na rok 2024