Pastorační Rada Farností

    Pastorační rada farnosti (dále jen PRF) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora, nebo moderátora společné duchovní správy podle kán. 517  § 1 Kodexu kanonického práva (dále jen faráře). PRF spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk 4,32). Pro plodnou činnost PRF je společná modlitba a vzájemná důvěra mezi všemi zúčastněnými základním předpokladem. Připravenost ke spolupráci, k vzájemnému naslouchání a porozumění je nezbytná. Na základě povinnosti všech věřících podílet se na učitelském, pastýřském a kněžském úřadě (všeobecné kněžství) nese pastorační rada spoluodpovědnost za šíření poselství spásy a proměnu pozemského řádu duchem evangelia podle Kristova příkazu: „Budete mi svědky“ (Sk 1,8).

Členové PRF Žamberk : P. Wiesław Kalemba, Bronislava Halbrštátová, Marie Souradová, Ondřej Jäger, Roman Moskva, Tomáš Ježdík, Marek Faltus, Pavel Brůna, Daniel Klíž, Václav Rendl

Stanovy PRF

Zápis PRF 24. 11. 2017
Zápis PRF 26. 01. 2018
Zápis PRF 09. 03. 2018
Zápis PRF 31. 05. 2018
Zápis PRF 19. 10. 2018
Zápis PRF 28. 01. 2019
Zápis PRF 25. 03. 2019

Zápis PRF 06. 05. 2019

Zápis PRF 03. 06. 2019