Ekonomická rada farnosti dle kán. 537 CIC (dále jen ERF) je pomocný a poradní a orgán faráře, administrátora, nebo moderátora společné duchovní správy podle kán. 517 § 1 Kodexu kanonického práva (dále jen faráře), který pomáhá faráři ve správě majetku farnosti s péčí dobrého hospodáře.
Při správě majetku dbá ekonomická rada farnosti předpisů Kodexu kanonického práva a příslušných zákonů a státních předpisů České republiky.

Úkoly ekonomické rady

Úkolem ERF je napomáhat k tomu, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. Jmenovitě se ERF stará o zdroje příjmů a zajištění potřeb farnosti… (stanovy ERF)

Členové ERF :  P. Wieslaw Kalemba, Marek Faltus – ekonom farnosti, Marie Hanzelková, Petr Tůma.

Stanovy ERF