Misijní klubko

 

     Misijní klubko tvoří děti, které se snaží Modlitbou, Obětí, Službou a Tvořivostí stavět MOST, aktivně pomáhají svému okolí i chudým dětem celého misijního světa a patří do Papežského misijního díla dětí (PMDD). Zasévají tak semínka lásky, dobra a radosti a pomáhají druhým k důstojnému životu. 

     Naplňují svým životem heslo: Děti pomáhají dětem.

     Malí misionáři se zavazují k modlitbě za děti v misijních zemích a každý týden ušetří finanční částku v hodnotě jednoho bonbónku – Misijní bonbónek. Ten má velký výchovný význam, učí děti solidaritě a nemyslet jen na sebe! 

     Misijní klubko může pracovat v rodině, ve škole, ve farnosti, ve skautském oddílu ap. 

     Za děti z Papežského misijního díla dětí je ve vatikánské bazilice sv. Petra denně sloužena mše svatá. Modlí se za ně také lidé z misií a denně přináší oběť mše svaté mnoho misionářů ve všech kontinentech.

     Ve Slatině nad Zdobnicí bylo Misijní klubko založeno v roce 2009. Od té doby prošlo Misijním klubkem přibližně 30 dětí.

     V současné době jsou v Misijním klubku malé děti a pomáhají s nimi maminky. Jsme zaregistrovaní v Národní kanceláři Papežských misijních děl v Hradci Králové, dostáváme pravidelně informace, aktuality a misijní materiály od národního ředitele PMD. Zapojujeme se do akcí a aktivit PMD, tvoříme na Misijní jarmarky, navštěvujeme staré lidi, podporujeme různé projekty papežských misií, malujeme pohlednice do projektu Pohled pro misie ap.

 

Bronislava Halbrštátová – vedoucí Misijního klubka a diecézní ředitelka PMD v královéhradecké diecézi

 

 

Zveme malé i velké na setkání Misijního klubka.