“Synoda” je v tradici církve starobylé a úctyhodné slovo, jehož význam vychází z nejhlubších témat Zjevení […] Označuje cestu, po níž Boží lid kráčí společně. Stejně tak odkazuje na Pána Ježíše, který se představuje jako ‘cesta, pravda a život’ (J 14,6), a na skutečnost, že křesťané, jeho následovníci, byli původně nazýváni ‘následovníky cesty’ (srov. Sk 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22).

Ve dnech 8. a 9. října 2021 zahájil papež František tříletý synodální proces, který má posílit ducha komunikace a společné odpovědnosti v církvi. Je rozdělený do tří fází, na diecézní, kontinentální a univerzální. Bude spočívat v konzultacích a v rozlišování. Vyvrcholí shromážděním Biskupské synody v říjnu 2023 v Římě. Jak zdůrazňuje sekretář Synody, jde o to, aby se do celého procesu silně angažoval Lid Boží. “Proces rozhodování začíná v církvi vždy nasloucháním, protože jedině tak lze pochopit, jak a kam chce Duch vést církev,” říká kardinál Mario Grech. Za: synoda.cz

Přípravný dokument XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody nese motto: Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání. 

Přípravný dokument synody: ke stažení pdf (470,8 kB)

Vademecum je obecně sborník, příručka, rukověť informací, týkajících se zvoleného oboru.

Vademecum: ke stažení pdf (858,1 kB)

Oficjální stránky:  www.synoda.cz

Koordinátorem synodálního procesu v naší farnosti je Marie Souradová