„Je dobře připomenout společnosti, která žije v pokoji a pohodě, že i dnes je na světě mnoho těch, kteří trpí pro víru.“  arcibiskup Jan Graubner

24. listopadu 2021 Mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro víru

Modlitba se koná v kostele sv. Václava dne 24.11. v 19.05

Po celý večer bude kostel nasvícen červeně.

Šest lidí z deseti na Zemi nemá náboženskou svobodu. 62 zemí světa nerespektuje svobodu vyznání a vážná porušení náboženské svobody se dějí ve 26 zemích světa. V tento den chceme více myslet a modlit se za lidi pronásledované pro své náboženské přesvědčení na celém světě. Základním poselstvím iniciativy je prosazování svobody vyznání, vzájemné tolerance ve společnosti a podpoření solidarity se všemi obětmi pro víru ve světě.

Akci koordinuje Česká biskupská konference společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR ve spolupráci s křesťanskou organizací Aid to the Church in Need.