Patrocinium: sv. Rozálie, sv. Roch, sv. Šebestián, sv. Mikuláš, sv. Martin

Pouť: zpravidla první neděle v měsíci září


     Kaple svaté Rozálie byla postavena roku 1682 na poděkování za odvrácení moru. Je zasvěcena sv. Rozálii, sv. Rochovi, sv. Šebestiánovi, sv. Mikulášovi a sv. Martinovi.
Roku 1712 a také roku 1769 byla kaple opravována. Roku 1827 byla kaple znovu opravena a r. 1834 slavně vysvěcena. Roku 1867 byla kaple nově pokryta a vybílena. Roku 1874 do ní udeřil blesk, obnovena byla roku 1882. Na kapli byl upevněn hromosvod. V roce 1888 bylo zakoupeno do kaple harmonium, které však přes zimu rozežraly myši a úplně je zničily. V letech 1978 – 80 byla kaple nově pokryta, omítnuta, obílena, věžička vyspravena a nejbližší stromy kolem odstraněny. Většina řemeslných prací byla zaplacena, pomocné práce provedli členové ČSL a další věřící zdarma, kdy bylo odpracováno 1523 hodin. Hodnota díla činila 64.976,- Kčs. Dne 7. září 1980 byla v nově opravené kapli sloužena poutní mše svatá p. děkanem Janem Šimkem za velké účasti věřících. Začátkem roku 2005 započala rozsáhlá rekonstrukce vnitřku kaple, postupně byla vybílena, zdi natřeny, nastěhován zpět inventář, který byl rovněž opatřen nátěrem, opraveny okenice a okna. Veškeré práce na kapli včetně úklidu byly prováděny zdarma žambereckými farníky. Na rekonstrukci kaple přispěl Pardubický kraj a Město Žamberk, rovněž i farníci ve svých sbírkách. V sobotu 3. září 2005 byla při poutní mši svaté kaple znovu vysvěcena P. O. Kučerou. Dalším rokem na jaře byla v kapli instalována kovová ozdobná mříž, aby byla možnost kapli nechávat otevřenou pro větrání i návštěvu poutníků. V roce 2008 byla provedena celková rekonstrukce střechy i věžičky na kapli, a nakonec kaple i z venkovní strany opatřena nátěrem, takže nyní svítí do daleka. V roce 2009 se provedla úprava vstupního portálu. 

Dle farní kroniky Žamberk