Patrocinium: Nejsvětější Trojice

Pouť : na slavnost Nejsvětější Trojice


     Kaplička byla vystavěna r. 1823 a zasvěcena Nejsv. Trojici. Roku 1910 byla opravena. V sedmdesátých letech 20. stol. byla téměř zničena. V letech 1999-2001 provedena oprava – díky všem, kteří ochotně přispěli k obnově kapličky, zejména Sdružení sousedů Betléma a 39. klubu oddílu skautů v Žamberku. 9. června 2001 byla posvěcena arcibiskupem Karlem Otčenáškem.

                                                                    Dle farní kroniky Žamberka