Patrocinum: Ecce Homo

Pouť: druha sobota v červenci


 

     Kaplička Ecce Homo (Ejhle, člověk) se nachází na soutoku řek Divoká Orlice a Rokytenka.
Uvnitř této stavby nalezneme polychromovanou kamennou plastiku sedícího Bolestného Krista. Na zadní straně sochy je letopočet 1716. Kaplička byla v sedmdesátých letech a následně v letech 1994 – 98 opravována sousedy z Betléma a okolí. Vysvěcena byla dne 12. července 1998 biskupem Karlem Otčenáškem za hojné účasti. Dne 27.8.2000 byl posvěcen do kapličky malý zvonek, kterým se v poledne zvoní Anděl Páně. O kapličku se vzorně stará zvoník pan Šrefl. Každým rokem se zde v létě koná poutní mše svatá. Dle farní kroniky Žamberka)