Patrocinium: sv. Anna

Pouť: 26. červenec


     Kaple byla vybudována v r. 1918 na místě, kde stál mohutný strom s obrazem sv. Anny, který v zimě 1917 shořel. Kaple byla postavena nákladem 3.000 Kč z dobrovolných sbírek. Oltářní obraz namaloval akademický malíř Eduard Neumann, farář ze Sv. Jiří. Obraz je trojdílný a připomíná vznik první světové války. Na postranních dílech je namalována pobožnost u sv. Anny a na druhém muž odcházející do války. 1991 Po ukončení opravy kostela byla koncem června a v červenci opravena i památná kaple sv. Anny v obecním lese na Posvátníku a to zásluhou Ladislava Trejnara č. p. 253 a správce obecních lesů Jaroslav Čižinský. Dne 27. července se zde sešli při obnovené poutní tradici mnozí občané ze Slatiny i okolních obcí.

Studánka

Studánka u sv. Anny
     Akreditovaná zkušební laboratoř EKO-LAB Žamberk provedla chemickou analýzu a mikrobiologický rozbor vody ze studánky pod kaplí sv. Anny. Výsledek testů prokázal, že se jedná o kvalitní a zdravotně nezávadnou pitnou vodu, která v některých ukazatelích překonává vodu z veřejného vodovodu. Nejsledovanější ukazatel, obsah dusičnanů byl nejpříznivějším zjištěním. Naměřená hodnota 6,9 mg/l je hluboko pod povolenou hodnotou pro lidskou potřebu 50 mg/l (pro kojeneckou vodu je maximum 15 mg/l). Zjištění, že do studánky pramení nezávadná voda je jistě pozitivní zprávou. Pokud se rozhodnete tuto vodu použít, pamatujte při jejím nabírání na hygienická pravidla, aby i ti, kteří přijdou pro vodu po vás, měli také vodu čistou a nezávadnou.