Kaple Panny Marie Bolestné

Kaple Panny Marie Bolestné

Baroková stavba z let 1738 – 44, snad rovněž podle návrhu D. Theodora Morazziho. Stavba křížového půdorysu, s okosenými nárožími. U vstupu na kamenném portálu nápis “ANNO 1744”. Na klenbě barokní malby představující vzkříšení těl, poslední soud, bránu do nebe a chřtán do pekel. Rokokový oltář ze 40. let 18. století, portálový s obrazem Piety.

Opravy proběhly v letech 1879, 1977-78 a od roku 1995-2002. Roku 2006 obnovena fasáda kaple, roku 2010 oprava dlažba.                                                                           (Dle Farní kroniky Žamberk)

Pouť: 15. záři