Patrocinium: sv. Vojtěch

Pouť: 23. duben

Hřbitovní kaple


 

     Kaple byla zbudována na novém hřbitově (starý na Lindrách již nevyhovoval) v letech 1895-96. Je postavena v románském slohu. Stavbu provedl žamberský stavitel Havlíček, oltář postavil mistní řezbář Musil, obraz sv. Vojtěcha, žehnajícího ze Zelené Hory české vlasti namaloval kyšperský malíř Umlauf, zvony dodala zvonárna Perner. Dne 22. dubna 1900 byla kaple vysvěcena bisk. vikářem Václavem Tejklem, děkanem v Kyšperku (Letohradě). V roce 1973 byla kaple nově pokryta a obílena. Další oprava proběhla v roce 2008. Nově vysvěcena byla dne 12. října 2008 biskupem Dominikem Dukou za účasti mnoha lidí. Dle farní kroniky