Kaple Nejsv. Trojice – Kameničná

Roku 1854 občan Kameničné p. Frant. Divíšek z č. 18 odkázal v poslední vůli určitý obnos na postavení nové kaple v Kameničné s tím, že se v této kapli bude konat v neděli a ve svátek za něho a za celý jeho rod růžencová pobož- nost. K tomuto úmyslu přispěli i další dobrodinci, divadelní ochotníci i obec.

Dne 22. června 1863 posvětil biskupský vikář P. Ant. Buchtel základní kámen, stavba hned započala a již 4. října t.r. byla pod krytem. Téhož dne posvětil P. František Chaloupka kříž na věžičku kaple. Kaple byla během r. 1863 dostavěna, ale na vnitřní zařízení už neměla obec peníze, také válka r. 1866 v tom překážela, takže se k vysvěcení kaple mohlo přijíti až r. 1867.

Svěcení kaple proběhlo v neděli 29. září 1867. Svěcení vykonal d.p. farář P. Jan Bílek, kázání měl na venku slatinský p.farář P. František Tepera, přítomen byl též kunvaldský P. Josef Svoboda a bartošovický P. Hynek Bílek.

První půlnoční r. 1867 zde sloužil P. Karel Chotovský ze Žamberka.

Roku 1877 se začala stavět hřbitovní zeď. Dne 23.6.1878 vysvětil hřbitov (na kterém se již od r. 1873 pochovávalo) P. Ant. Buchtel, taktéž i kamenný kříž u vchodu hřbitova a novou křížovou cestu.

Roku 1921 byl pořízen nový zvon a posvěcen kanovníkem Gustavem Domabylem z Hr. Králové – 22. května.

Kapli v dubnu 1922 zabrali “Čechoslováci” a teprve po dlouihých sporech ji vydali v roce 1925. Znovu vysvěcena byla 4. října 1925.

Dne 6. května 2006 byl požehnán prapor a znak – světitel P. Oldřich Kučera.

Poutní mše sv. – na slavnost Nejsvětější Trojice.

                                                                       (Dle Farní kroniky Žamberka)

 

Kaple Nejsvětější Trojice v Žamberku nad Betlémem.

Kaplička byla vystavěna r. 1823 a zasvěcena Nejsv. Trojici. Roku 1910 byla opravena. V sedmdesátých letech 20. stol. byla téměř zničena. V letech 1999-2001 provedena oprava – díky všem, kteří ochotně přispěli k obnově kapličky, zejména Sdružení sousedů Betléma a 39. klubu oddílu skautů v Žamberku. 9. června 2001 byla posvěcena arcibiskupem Karlem Otčenáškem.

                                                                    (Dle Farní kroniky Žamberka)