Patrocinium: Sv. Rodina

Pouť:  sobota po sv. Anně (tradiční), 30. prosince (liturgická vzpomínka)

Posvěcení: 24. října


 

     Dne 26. června roku 1865 byl posvěcen (P. František Keprta – farář petrovický a rodák z Líšnice, + 27.5.1866) a položen základní kámen, a tím zahájena stavba kostela. Po 4 letech, 24. října 1869, byl kostel posvěcením (vikář P. Antonín Buchtel) uveden do užívání a současně s ním se začal používat i nový hřbitov. Do té doby pro Líšnici sloužil hřbitov v Žamberku. V červenci roku 1870 byly na kostelní věž zavěšeny 2 zvony – (větší s textem in honorem ss. nominis Jesu, Maria, Joseph a menší in honorem s. Joanis Nepom.), které však byly v roce 1916 zabaveny pro válečné účely. Dne 7. května 1922 byly na kostelní věž pořízeny 2 nové zvony (menší má jméno Ježíš Kristus a větší sv. Jan – světitel ThDr. Gustav Domabyl, kanovník z Hr. Králové). V roce 1934 malý zvon, tak zvaný “umíráček”. Oba velké zvony se na příkaz německých okupantů musely znovu odevzdat na válečné účely. Malý zvon tajně zakopal na hřbitově František Langr, čp. 197, kronikář obce. Po válce se jej nepodařilo nalézt, až byl náhodně objeven při úpravách hřbitova v roce 1973. Je znovu zavěšen na věži a slouží dosud.

   V létě 1937 se provedla celková oprava venkovní omítky a střechy kostela.V roce 1968 se opravila celá venkovní omítka kostela a roku 1985 byly vnitřní prostory kostela nově vymalovány. V roce 2002 je započata obnova omítek kostela a márnice, která však již svému účelu dávno neslouží. Poutní mše je již sloužena v opraveném kostele. Dne 25.7.2004 byly slavnostně vysvěceny biskupem Josefem Kajnekem nové dva zvony, odlité Pernerovým zvonařstvím v Pasově. Větší zvon Rodiny Páně – váží cca 350 kg a je laděn v B1. Menší je zasvěcen sv. Janu Nepomuckému, váží cca 300 kg a je laděn v C2. V roce 2009 kostel připadl opět pod farnost Žamberk.