Poselství Svatého otce Františka k 57. světovému dni modliteb za povolání 3. května 2020

Slova povolání Milé sestry, milí bratři, 4. srpna loňského roku, u příležitosti 160. výročí úmrtí sv. faráře arského, jsem zaslal dopis kněžím. Každý den vynakládají svůj život skrze povolání, které …

View Post