Údržba farního majetku

     Díky podpoře lidí dobré vůle, farníků, obcí naši farnosti, Pardubického kraje a Ministerstva Kultury ČR jsou v letošním roce prováděné tyto projekty:

Žamberk:

  • Obnova movité kulturní památky – boční oltář Panny Marie V. etapa (poslední), kostel sv. Václava

Náklady na V etapu: 131 215 s toho:

  • Ministerstvo kultury ČR (program restaurování movitých kulturních památek): 100 000,-Kč

Realizace: Radovan Šulc, spolupracující restaurátor: Roman Ševčík akad. mal. rest.

  • Restaurování vstupních dveří kostela sv. Václava I. etapa: 

Náklady na projekt celkově: 1 383 105,-Kč s toho:

 I etapa cca: 1 000 000Kč,– s toho:

  • Ministerstvo kultury ČR (MPZ): 993 140,-Kč
  • Pardubický kraj (program podpory kultury a památkové péče): 50 000,-Kč;

Realizace: Radovan Šulc

Líšnice:

  1. Oprava poškozených omíteka soklu, I. etapa.

Náklady na projekt cca: 64 130,-Kč s toho:

  • Pardubický kraj (program podpory kultury a památkové péče): 50 000,-Kč;

Realizace: Karel Vencl

Za každou finanční pomoc děkujeme!

Příspěvky a dary je možné zasílat na účet: 
Žamberk: 132 12 44 369/0800
Slatina nad Zdobnicí: 1321405329/0800