Údržba farního majetku

Díky podpoře lidí dobré vůle, farníků, města Žamberk, obcí naši farnosti, Pardubického kraje, Ministerstva Kultury ČR, Ministerstva zemědělství ČR, jsou v letošním roce prováděné tyto projekty:

Žamberk:

  1. Restaurování nástěnných maleb na klenbách presbytáře septu v kostele sv. Václava.

Náklady na projekt celkem: 1 639 000,- Kč s toho:

  • Ministerstvo kultury ČR (Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón): 765 000,- Kč;
  • Pardubický kraj (program podpory kultury a památkové péče): 215 000,-Kč;
  • Město Žamberk (individuální dotace): 118 000,-Kč

Realizace: restaurování: MgA. Lucie Bartůňková, lešení: Lešení Hradec s.r.o.

  1. Obnova movité kulturní památky – boční oltář Panny Marie II. etapa (kostel sv. Václava)

Náklady na projekt celkem: 270 365,-Kč s toho:

  • Ministerstvo kultury ČR (program restaurování movitých kulturních památek): 240 000,-Kč

Realizace: Radovan Šulc, spolupracující restaurátor: Roman Ševčík akad. mal. rest.

  1. Obnova oken na budově děkanství

Náklady na projekt celkem: 73 554,-Kč s toho:

  • Město Žamberk (podpora památkové péče): 45 000,-Kč

Realizace: Truhlářství Luděk Divíšek

Písečná:

Oprava fasády kostela sv. Kateřiny

Náklady na projekt celkem: 453 734,-Kč s toho:

  • Ministerstvo zemědělství ČR (Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků): 317 614,-Kč

Realizace: RA stavební s.r.o.

Slatina nad Zdobnicí

Nátěr věže kostela Proměnění Páně

Náklady na projekt celkem: 40 650,-Kč s toho:

  • Obec Slatina nad Zdobnicí: 40 650,- Kč

Realizace: Miroslav Hovad

Za každou finanční pomoc děkujeme!

Příspěvky a dary je možné zasílat na účet: 
Žamberk: 132 12 44 369/0800
Slatina nad Zdobnicí: 1321405329/0800