Údržba farního majetku

     Díky podpoře lidí dobré vůle, farníků, obcí naši farnosti, Pardubického kraje a Ministerstva Kultury ČR jsou v letošním roce prováděné tyto projekty:

Žamberk:

  • Obnova movité kulturní památky – boční oltář Panny Marie IV. etapa (kostel sv. Václava)

Náklady na projekt celkem: 250 470,-Kč s toho:

  • Ministerstvo kultury ČR (program restaurování movitých kulturních památek): 230 000,-Kč

Realizace: Radovan Šulc, spolupracující restaurátor: Roman Ševčík akad. mal. rest.

  • Rekonstrukce společné kuchyně na faře: 

Náklady na projekt cca: 100 000,-Kč s toho:

 Celkově hrazeno s darů farníků !!!

Líšnice:

  1. Oprava poškozených omíteka soklu, I. etapa.

Náklady na projekt cca: 64 130,-Kč s toho:

  • Pardubický kraj (program podpory kultury a památkové péče): 50 000,-Kč;

Realizace: Karel Vencl

Za každou finanční pomoc děkujeme!

Příspěvky a dary je možné zasílat na účet: 
Žamberk: 132 12 44 369/0800
Slatina nad Zdobnicí: 1321405329/0800