Údržba farního majetku

Díky podpoře lidí dobré vůle, farníků, města Žamberk, obcí naši farnosti, Pardubického kraje a Ministerstva Kultury ČR jsou v letošním roce prováděné tyto projekty:

Žamberk:

  1. Restaurování nástěnných maleb na klenbách v kostele sv. Václava.

Náklady na projekt cca : 1 000 000,- Kč s toho:

  • Ministerstvo kultury ČR (Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón): 708 400,- Kč;
  • Pardubický kraj (program podpory kultury a památkové péče): 100 000,-Kč;
  1. Obnova movité kulturní památky – boční oltář Panny Marie III. etapa (kostel sv. Václava)

Náklady na projekt celkem: 250 470,-Kč s toho:

  • Ministerstvo kultury ČR (program restaurování movitých kulturních památek): 200 000,-Kč

Realizace: Radovan Šulc, spolupracující restaurátor: Roman Ševčík akad. mal. rest.

3. Rekonstrukce hygienického zařízení na faře: 

Náklady na projekt cca: 100 000,-Kč s toho:

  • Biskupství HK (fond solidarity): 60.000, Kč

 

Líšnice:

  1. Rekonstrukce bočního vchodu do kostela:

Náklady na projekt cca: 50 000,-Kč s toho:

  • Pardubický kraj (program podpory kultury a památkové péče): 30 000,-Kč;

 

Za každou finanční pomoc děkujeme!

Příspěvky a dary je možné zasílat na účet: 
Žamberk: 132 12 44 369/0800
Slatina nad Zdobnicí: 1321405329/0800