Modlitba za naše město

Milí spolufarníci,

pastorační rada se na svém nedávném setkání rozhodla pozvat Vás ke společné modlitbě za město, ve kterém žijeme. Chtěli bychom od počátku adventu každou neděli vylosovat název jedné ulice, za kterou se budeme všichni modlit. Název ulice bude vyhlášen, vyvěšen na nástěnce a zveřejněn na internetových stránkách farnosti. Ulice bude označena i na mapě umístěné v kapli Panny Marie, v kostele sv. Václava a bude označena i ve vyvěšeném seznamu ulic. Přemýšleli jsme jakou formu modlitby zvolit a nabízíme následující nápady.

Pravidlo:

Naše modlitba bude mít jedno jediné pravidlo. Prosíme o pravidelnost. Každý den můžete zvolit jinou formu modlitby, podle toho, co Vám vyhovuje. Následující body nabízejí některé možnosti, ale klidně zvolte svoji, která Vám vyhovuje.

  1. Střelná modlitba při osobní modlitbě ráno a večer. Například tato: „Pane, prosím Tě za lidi, kteří žijí v ulici (vylosovaná ulice). Prosím také za lidi, kteří zde pracují, procházejí nebo projíždějí. Prosím i za vedení našeho města.
  2. Krátká modlitba – desátek růžence nebo Korunku k Božímu milosrdenství.
  3. Celý růženec.
  4. Modlitba na místě. Znamená to, že půjdeme do vylosované ulice a budeme se modlit přímo při procházení touto ulicí. Modlitba může být tichá nebo i hlasitá podle libosti.

Budeme moc rádi, když se připojíte ke společné modlitbě za konkrétní místo, ale je možné, že někomu z Vás bude ležet na srdci další ulice, za kterou se bude chtít současně modlit. Pro ten případ je na již zmíněném seznamu ulic kolonka, do které můžete zaznamenat datum, kdy jste se za tuto ulici modlili. Pomůže nám to postupně doplnit modlitby za všechny ulice, jak společně, tak i navíc z osobních důvodů.

Možná Vás bude zajímat, že v Žamberku je 111 ulic. Sami jsme byli překvapeni, jak blízko jsou ulice, jejichž název ani neznáme. Třeba nám modlitební aktivita pomůže lépe poznat naše město. Věříme, že pokud vytrváme, budeme překvapeni, jak se naše město promění. Tomáš J.

Modlitba za zemřelé – plnomocné odpustky

V listopadových dnech vždy vzpomínáme na ty, kteří už zemřeli, a přicházíme na jejich hroby, abychom položením kytice nebo věnce vyjádřili svůj živý vztah k našim drahým zemřelým.

„Protože zemřelí věřící, kteří se očišťují, jsou také členy téhož společenství vatých, můžeme jim pomáhat, mimo jiné tím, že pro ně získáváme odpustky, aby byli zproštěni časných trestů, které si zasloužili za své hříchy,“ stojí dále v katechismu. (KKC 1479)

Mnozí z nich však ještě čekají, že jim také pomůžeme zkrátit očistcová muka, aby už mohli plně zakoušet Boží lásku. Právě tyto dny nám k tomu dávají velikou příležitost.

 Po celý listopad při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, když splníme obvyklé podmínky:

  • svátost smíření (stačí i pravidelná měsíční)
  • svaté přijímání
  • modlitba na úmysl sv. Otce (libovolná)

k nimž je potřeba ještě se v kostele pomodlit modlitby OTČE NÁŠ A VĚŘÍM V BOHA.

Od 30 listopadu můžeme získat pro duše v očistci denně plnomocné odpustky, když splníme tři obvyklé podmínky a na hřbitově se pomodlíme (třeba jen v duchu) za zemřelé.

* Pro ty, kteří v tyto dny ze závažných důvodů nemohou navštívit hřbitov, uděluje Svatý Stolec věřícím českých a moravských diecézí povolení získat plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci již od 25. října. 

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

Touto modlitbou mohou být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství spojeného s obětováním bolestí a útrap vlastního života Bohu.

V ostatní dny během roku lze takto získat duším v očistci odpustky částečné. Je proto nanejvýš žádoucí, abychom na hroby nekladli pouze kytice květů, ale především kytce modliteb!