Via Lucis

Zveme Vás na pobožnost cesty světla - Via Lucis – do kostela Sv. Václava dne 16. dubna od 15.00 hod.

Po modlitbě jsme zvání na společné agapé na faru

Cesta světla – Via Lucis – je velikonoční pobožnost,  která je inspirována křížovou cestou – Via Crucis. Spočívá v rozjímání čtrnácti zastavení – setkání zmrtvýchvstalého Ježíše s jeho učedníky.
Cesta světla má svůj začátek o velikonočním ránu a vede nás k daru Ducha svatého. Je to cesta, na které rozpoznáváme našeho Pána, Ježíše Krista, přítomného mezi námi a zvěstujeme světu, že On vstal z mrtvých.
Via Lucis je cesta za zmrtvýchvstalým Pánem. Křížová cesta je cestou ponížení Pána Ježíše, cesta světla je cestou jeho povýšení. Paškál během cesty světla je symbolem Krista, který vstal z mrtvých a ukázal nám cestu k Otci. Z tohoto pramene máme všichni čerpat světlo k našemu osobnímu životu.
Papež Jan Pavel II. napsal: „(…) kontemplace Kristovy tváře se nesmí zastavit u obrazu Ukřižovaného. On byl vzkříšen! Pokud by tomu tak nebylo, bylo by marné naše kázání a byla by prázdná vaše víra (srov. 1 Kor 15,14). (…) Právě na vzkříšeného Krista hledí církev. Hledí na něj, když se vydává po Petrových stopách, který zaplakal nad svým zapřením; pak se znovu vrátil na pravou cestu a s pochopitelným rozechvěním vyznal Kristu svou lásku: „Ty víš, že tě miluji“ (Jan 21,15.17). Hledí na Krista, když se přidává k Pavlovi, který ho potkal na cestě u Damašku a byl jím ohromen: „Pro mě život je Kristus a smrt ziskem“ (Flp 1,21). Církev znovu prožívá tyto události po dvou tisících let, jako by se odehrály dnes. (…) Posílena touto zkušeností se církev dnes znovu vydává na cestu, aby na počátku třetího tisíciletí zvěstovala světu Krista: On je „stejný včera i dnes i navěky“ (Žid 13,8).“ /Novo millennio ineunte, 28/

Sbírka na pomoc civilnímu obyvatelstvu na Ukrajině.

Sbírka na pomoc civilnímu obyvatelstvu na Ukrajině.

Potraviny:

 • Rýže, těstoviny, luštěniny…..
 • Trvanlivé potraviny…..
 • Kojeneckou výživu….
 • Veškeré konzervy, paštiky, rybičky……
 • Konzervovanou zeleninu …..
 • Polévky v sáčku, čínské polévky, Masoxové a bujonové kostky…..
 • Káva – rozpustná, mletá, čaj..
 • Cukr , sůl..
 • Atd…………

Jakékoli přilepšení pro děti 😊

Tatranky, sušenky, pitíčka……….

Hygienické potřeby

Vlhčené ubrousky, toal.papír, pleny pro děti i dospělé, mýdla, zubní pasty , kartáčky…dámské potřeby…..

Zdravotní materiál :

 • Thermoplaster – Náplast s hřejivým účinkem 29 x 9 cm
 • Thermoplaster – Náplast s hřejivým účinkem 29 x 9 cm
 • Náplast, návin na kotoučku, + s poduškou
 • Izotermická folie 220 cm x 140 cm zlato/stříbro
 • Atrauman Ag Kompres sterilní 5 x 5 cm
 • AlfaSilver sprej 125 ml
 • Obinadlo hydrofilní pletené nesterilní 10 cm x 5 m
 • Gáza hydrofilní kompresy sterilní 10 x 10 cm
 • Gáza hydrofilní kompresy sterilní 5 x 5 cm
 • Gáza hydrofilní kompresy sterilní 10 x 20 cm
 • Gáza kompresy nesterilní 8 vrstvé 10 x 10 cm
 • Gáza kompresy nesterilní 8 vrstvé 5 x 5 cm
 • Obinadlo hydrofilní pletené sterilní 6 cm x 5 m
 • Gáza kompresní sterilní 17 vláken 8 vrstev 10 x 10 cm
 • Gáza kompresní sterilní 13 vláken 8 vrstev 5 x 5 cm
 • Krytí sterilní – mastný tyl 5 x 5 cm
 • Krytí sterilní – mastný tyl 5 x 5 cm
 • Krytí sterilní – mastný tyl 10 x 20 cm

   

Zdravotnické pomůcky :

 • Desinfekce ran
 • Desinfekce rukou a umělých povrchů – NE Covid
 • Ochranné rukavice Nitrilové ( S, M, L, XL )
 • Sterilní rukavice
 • Turnikety
 • Covid testy Vivadiag
 • Bezdotykový teploměr
 • Jednorázová prostěradla na nosítka
 • Elektronický tonometr
 • Ambuvak

Léky :

 • Siccaprotect oční kapky 3×10 ml
 • Analgetika
 • Sada na šití ran
 • Inzulín
 • Inzulín dětský
 • Diazepam
 • Diazepam rektální 5mg, 10mg

Jakékoli volně prodejné léky na bolest i ostatní,  doma nespotřebované ……

V případě nejasností ohledně pořízení zdravotnického materiálu, můžete oslovit lékárnu Letohradě, ul. Komenského, paní Mgr. R. Štefanskou, která s námi spolupracuje.

Lékárny, které by se chtěli zapojit a darovat zboží před nebo po expiraci, mohou uplatnit vyřazovací protokol, který jim potvrdíme a mohou si ho vložit do účetnictví.

Modlitba za zemřelé – plnomocné odpustky

V listopadových dnech vždy vzpomínáme na ty, kteří už zemřeli, a přicházíme na jejich hroby, abychom položením kytice nebo věnce vyjádřili svůj živý vztah k našim drahým zemřelým.

„Protože zemřelí věřící, kteří se očišťují, jsou také členy téhož společenství vatých, můžeme jim pomáhat, mimo jiné tím, že pro ně získáváme odpustky, aby byli zproštěni časných trestů, které si zasloužili za své hříchy,“ stojí dále v katechismu. (KKC 1479)

Mnozí z nich však ještě čekají, že jim také pomůžeme zkrátit očistcová muka, aby už mohli plně zakoušet Boží lásku. Právě tyto dny nám k tomu dávají velikou příležitost.

 Po celý listopad při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, když splníme obvyklé podmínky:

 • svátost smíření (stačí i pravidelná měsíční)
 • svaté přijímání
 • modlitba na úmysl sv. Otce (libovolná)

k nimž je potřeba ještě se v kostele pomodlit modlitby OTČE NÁŠ A VĚŘÍM V BOHA.

Od 30 listopadu můžeme získat pro duše v očistci denně plnomocné odpustky, když splníme tři obvyklé podmínky a na hřbitově se pomodlíme (třeba jen v duchu) za zemřelé.

* Pro ty, kteří v tyto dny ze závažných důvodů nemohou navštívit hřbitov, uděluje Svatý Stolec věřícím českých a moravských diecézí povolení získat plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci již od 25. října. 

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

Touto modlitbou mohou být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství spojeného s obětováním bolestí a útrap vlastního života Bohu.

V ostatní dny během roku lze takto získat duším v očistci odpustky částečné. Je proto nanejvýš žádoucí, abychom na hroby nekladli pouze kytice květů, ale především kytce modliteb!