Postní doba

   Postní doba

 Popeleční středa je tradičním dnem postu, je to začátek čtyřicetidenní postní doby, která nás má připravit na to, abychom dokázali naplno prožít velikonoční radost, radost z nového života, z jeho vítězství nad smrtí. Toto vítězství je ovšem vítězství Kristovo. Má-li stát i naším vítězstvím nad smrtí a zlem, musíme být s Kristem těsně spojeni. K tomu nám má právě pomoci doba postní, kdy rozjímáme nad utrpením, křížovou cestou a smrtí Ježíše Krista, Božího Syna. Děláme to proto, abychom lépe pochopili nekonečnou Boží lásku, která se nejvíce projevila právě skrze tajemství  kříže. Tato Boží láska má potom očistit také naše nitro, postní doba má být časem k poznání stavu naší duše, toho jaká je naše láska k Bohu a k druhým lidem, máme poznat i to nedobré a hříšné, co se v naší duši za poslední měsíce nahromadilo. A právě půst, snaha něco si odříci z toho, co je jinak dovolené, nám má pomoci v našem snažení o čistotu srdce. Již odedávna je půst, askeze, prostředkem k tomu, abychom se dokázali více otevřít Božímu působení, abychom získali vnitřní sílu k přemáhání našich neřestí a slabostí. Jestliže jsme totiž stále dobře najedení, máme všeho dostatek, tak nás to jakoby ukolébává a uspává. Skrze zřeknutí se něčeho, co nějak výrazněji pocítím, se pak výrazněji na povrch dostává to, co ve mně není v pořádku, začínám vidět, co mne nějak spoutává a vnitřně omezuje. Když přestanou působit různá náhražková uspokojení, vycházejí na povrch naše dříve někde zasuté touhy, přání nebo i dřívější zranění. Půst dokáže odkrýt, kým opravdu jsem, ukáže mi, kde musím začít s obrácením, s bojem se svými chybami. Prosme tedy našeho Pána, aby on sám nás vedl touto postní dobou:

     Pomoz nám Bože, abychom využili tento čas spásy. Dej abychom nyní dokázali hlouběji poznat tvého Syna, se kterým jsi kvůli nám zacházel jako s hříšníkem, a který byl pro nás ukřižován. Usmířeni tvou nekonečnou láskou budeme moci žít v síle pokorné lásky, která nežádá jinou odměnu než tebe samého. Amen

Farní masopust 2024

Brzy začne půst !

Jednou v roce, většinou v únoru nebo v březnu, začnou lidé tropit spoustu bláznivě veselých věcí – o masopustu. Říká se mu také karneval a přichází těsně před postní dobou. Všechno je najednou naruby! Lidé třeba chodí převlečeni za někoho úplně jiného. V ulicích můžeš potkat postavy ze snů a pohádek: všelijaká strašidla, zvířata, i celé maškarní průvody. Hraje muzika, lidé zpívají a žertují. V dávných dobách dokonce vládl na trůnu místo krále největší chuďas a král nosil šaty žebráka. Zkrátka, jako by starý běh života skončil, čas se zastavil a všechny nejnemožnější věci byly na chvilku možné. O půlnoci však muzika utichne a masky se sundají, hra končí. Všichni se vrátí na své skutečné místo v životě. Brzy začne něco nového – postní doba. z knihy Od adventu do adventu , vydal(o): Doron

Masopustní setkaní program:

V pátek od 16.00 budou probíhat přípravné práce.

Sobota:

5.00 zatop 😊

            8.30 první zabijačkové pochoutky

  Co nás čeká během dne:

Návštěva masopustního průvodu (taneček s medvědem), kolem poledních hodin „ovárek“, kobližky, zabijačkové práce, různé hry a zábava, a spousta překvapení….

Modlitba za naše město

Milí spolufarníci,

pastorační rada se na svém nedávném setkání rozhodla pozvat Vás ke společné modlitbě za město, ve kterém žijeme. Chtěli bychom od počátku adventu každou neděli vylosovat název jedné ulice, za kterou se budeme všichni modlit. Název ulice bude vyhlášen, vyvěšen na nástěnce a zveřejněn na internetových stránkách farnosti. Ulice bude označena i na mapě umístěné v kapli Panny Marie, v kostele sv. Václava a bude označena i ve vyvěšeném seznamu ulic. Přemýšleli jsme jakou formu modlitby zvolit a nabízíme následující nápady.

Pravidlo:

Naše modlitba bude mít jedno jediné pravidlo. Prosíme o pravidelnost. Každý den můžete zvolit jinou formu modlitby, podle toho, co Vám vyhovuje. Následující body nabízejí některé možnosti, ale klidně zvolte svoji, která Vám vyhovuje.

  1. Střelná modlitba při osobní modlitbě ráno a večer. Například tato: „Pane, prosím Tě za lidi, kteří žijí v ulici (vylosovaná ulice). Prosím také za lidi, kteří zde pracují, procházejí nebo projíždějí. Prosím i za vedení našeho města.
  2. Krátká modlitba – desátek růžence nebo Korunku k Božímu milosrdenství.
  3. Celý růženec.
  4. Modlitba na místě. Znamená to, že půjdeme do vylosované ulice a budeme se modlit přímo při procházení touto ulicí. Modlitba může být tichá nebo i hlasitá podle libosti.

Budeme moc rádi, když se připojíte ke společné modlitbě za konkrétní místo, ale je možné, že někomu z Vás bude ležet na srdci další ulice, za kterou se bude chtít současně modlit. Pro ten případ je na již zmíněném seznamu ulic kolonka, do které můžete zaznamenat datum, kdy jste se za tuto ulici modlili. Pomůže nám to postupně doplnit modlitby za všechny ulice, jak společně, tak i navíc z osobních důvodů.

Možná Vás bude zajímat, že v Žamberku je 111 ulic. Sami jsme byli překvapeni, jak blízko jsou ulice, jejichž název ani neznáme. Třeba nám modlitební aktivita pomůže lépe poznat naše město. Věříme, že pokud vytrváme, budeme překvapeni, jak se naše město promění. Tomáš J.

Modlitba za zemřelé – plnomocné odpustky

V listopadových dnech vždy vzpomínáme na ty, kteří už zemřeli, a přicházíme na jejich hroby, abychom položením kytice nebo věnce vyjádřili svůj živý vztah k našim drahým zemřelým.

„Protože zemřelí věřící, kteří se očišťují, jsou také členy téhož společenství vatých, můžeme jim pomáhat, mimo jiné tím, že pro ně získáváme odpustky, aby byli zproštěni časných trestů, které si zasloužili za své hříchy,“ stojí dále v katechismu. (KKC 1479)

Mnozí z nich však ještě čekají, že jim také pomůžeme zkrátit očistcová muka, aby už mohli plně zakoušet Boží lásku. Právě tyto dny nám k tomu dávají velikou příležitost.

 Po celý listopad při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, když splníme obvyklé podmínky:

  • svátost smíření (stačí i pravidelná měsíční)
  • svaté přijímání
  • modlitba na úmysl sv. Otce (libovolná)

k nimž je potřeba ještě se v kostele pomodlit modlitby OTČE NÁŠ A VĚŘÍM V BOHA.

Od 30 listopadu můžeme získat pro duše v očistci denně plnomocné odpustky, když splníme tři obvyklé podmínky a na hřbitově se pomodlíme (třeba jen v duchu) za zemřelé.

* Pro ty, kteří v tyto dny ze závažných důvodů nemohou navštívit hřbitov, uděluje Svatý Stolec věřícím českých a moravských diecézí povolení získat plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci již od 25. října. 

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

Touto modlitbou mohou být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství spojeného s obětováním bolestí a útrap vlastního života Bohu.

V ostatní dny během roku lze takto získat duším v očistci odpustky částečné. Je proto nanejvýš žádoucí, abychom na hroby nekladli pouze kytice květů, ale především kytce modliteb!