Děkujeme všem andělům

Magdalenka

Jak pokračuje uzdravování Magdalenky
Před více než 2 měsíci jsme mohli zaznamenat výzvu spolku Dej kus štěstí k finanční sbírce na Magdalenku a poprvé si přečíst příběh toho nešťastného srpnového dne. Za Dej kus štěstí se skrývají 2 mladé ženy, které z přijatých přihlášek vybraly 2 rodiny a lidé na facebooku rozhodli, kterou letos podpoří a pro ni pak organizují benefiční projekt. Na jejich transparentní účet se povedlo vybrat přes 1 mil. Kč, aby peníze rodina mohla začít využívat, byly převedeny na účet zřízený městysem Kunvald v rámci vypsané veřejné sbírky ve prospěch Magdaleny Furové (č.registrace Krajského úřadu Pardubice KrÚ 1925/2020). Proto nesmím zapomenout zmínit benefiční akci „Společně pro Majdu“ organizovanou spolky Sokol a SDH Kunvald pod záštitou obce, jejíž plánování započalo dříve než rodina dostala nabídku přihlásit se do projektu Dej kus štěstí. Maminka Veronika zveřejňuje na sociálních sítích informace o akcích, které na podporu Magdalenky již proběhly, a zároveň jak Majdička prospívá. S jejím svolením několika slovy shrnuji. Je úžasné, jaký ohlas a vlnu solidarity příběh vyvolal, rodina opakovaně vyjadřovala své poděkování. V širokém okolí proběhly i celodenní benefiční sportovní a společenské akce, 1⁄2 maraton, přednášky, divadlo, plesy. Zapojili se i jednotlivci, např. aukce obrazu, poskytovatelka služeb, firma, která daruje procenta z prodeje svých přípravků atd. Velký obdiv a díky všem, kteří se zapojili. V lednu zaznamenali u Majdičky první úsměv při felinoterapii s kočičkou. Paráda! Má však stále zavedenou tracheostomii, která začala zarůstat, proto na konci ledna musela podstoupit v Hradci Králové laserovou operaci. Po komplikované domácí výměně kanyly už dojíždí na výměnu do nemocnice v ÚO. Několikrát za den musí rodiče s Majdou provádět logopedická cvičení, stimulační cviky a specielní rehabilitaci. Nezbytným pomocníkem je vertikalizační zařízení, jízda na motomedu a specielní sedačka do auta. Velkou radostí pro rodinu je zjištění, že Majda poznává své blízké, úsměv jí vykouzlí holoubek, kterého chodila krmit. Seznamuje se s klisnou Bonitou, s níž bude podstupovat hypoterapii. Během měsíce dubna měla nastoupit na rehabilitační pobyt v ČR a možná v červnu vytoužené lázně na Slovensku. Vzhledem k současné situaci to však může být zcela jinak. Kromě těchto možností by mohla přicházet v úvahu i náročná léčba kmenovými buňkami. Maminka Veronika doprovází své zprávičky na soc sítích krásnými fotkami z akcí, z rodiny a z vítání občánků její sestry Broničky. Věří, že s Boží ochranou a společnou péčí o Magdalenku se jim podaří zvrátit nejistou prognózu lékařů. Vždyť zázraky se dějí i dnes!

Marie Jägerová

Mysleme na Magdalenku ve svých modlitbách.

Číslo účtu, na které můžete směrovat Vaši případnou pomoc
123-1107390277/0100

V naší farnosti

 • V naší farnosti připravujeme živý přenos bohoslužby v neděli prostřednictvím internetu. Zkušební transmise bude v neděli cca v 11.00 na kanále Youtube „DekanstviZamberk“ . Toto vysílání sponzoruje „Alberon Letohrad s.r.o.“. (Je to zkušební provoz !!!) Seznam on-line přenosů bohoslužeb je k nalezení například zde: https://www.mseonline.cz.
 • Soukromě mše svaté na dane úmysly, budu sloužit v obvyklou hodinu jak to bývalo v kostele.
 • Farní kostel bude otevřen v hodinách od 9.00 do 18.00 (zadní část) pro soukromou modlitbu (pro omezený počet návštěvníků – maximálně 10 lidí.) .
 • V pátek v hodinách od 15.00 do 18.00 bude otevřen farní kostel (hlavní loď) ke soukromé adoraci NSO (pro omezený počet návštěvníků – maximálně 10 lidí a dbejte prosím na zachování odstupu.)
 • Manuál pro domácí nedělní bohoslužbu
 • O další opatřeních v naši farnosti budete postupně informováni.
 • Setrvávejme v modlitbě každý den o uzdravení nemocných a za ukončení šířeni nemocí ve světě.

Jeden muž měl v noci sen

Těžký otřes prožije ten, kdo ztratí milovaného člověka smrtí, odchodem, zradou. Těžký otřes prožívají v životě ti, kterým se zboří v jediném okamžiku jejich plány. Těžký otřes můžeme dnes prožívat i my, když při pohledu na dnešní situaci máme pocit strachu, obav a třeba nevíme kudy kam. Těžké zklamání prožívají ti, kdo svůj život vsadili na mocné vůdce, politiky, hrdiny… a ti selžou. Vzpomeňme na příběh Emauzských učedníků (Lk 24, 13-35). Přesně v této situaci se nacházeli jdouc do Emauz. Slyšeli jsme je, jak naříkali: “My jsme doufali, že je to on, který má vykoupit Izraele. Ale dnes už je to třetí den.” Celý svůj život vsadili na Ježíše z Nazareta, chodili s ním, viděli jeho zázraky, poslouchali jeho učení a nyní je všemu konec. U Ježíšova hrobu stáli nad troskami svého života. Odcházeli z Jeruzaléma jako poražení. Všechno skončilo fiaskem. V tom se k nim připojuje sám Ježíš. Nepoznávají ho. Největším protikladem této situace je, že oni samému Ježíši vysvětlují, co se s ním vlastně stalo: “Jak Ježíše z Nazareta odsoudili k smrti a ukřižovali. “A teprve, když Pánu Ježíši vše vysvětlili a poučili ho, pouštějí Ježíše ke slovu a začínají mu naslouchat. A nakonec (podpořeni vírou) poznávají Pána při lámání chleba.

Věřící člověk se může snadno ocitnout v situaci podobné: Pánu Bohu říkáme, jak by vše mělo být, snažíme se mu vysvětlovat, že to bylo nespravedlivé, když nás potkalo to, či ono,… přejeme si, aby události vzali jiný směr, čekáme od Boha řešení,…

Ale teprve, až když pustíme ke slovu Boha a jeho Slovo vnímáme, teprve když Pán začíná hovořit, a my se snažíme ho pochopit, pak teprve vše dostává nový a jasný smysl, věci se stávají novými, mizí smutek, a skleslost,… Je třeba naslouchat Božímu hlasu – v Písmu, při bohoslužbě, v modlitbě, ve svědomí i v církvi.

Ale i zde mohou být těžkosti: Písmo sv. se nám může někdy zdát mrtvé,… nerozumíme Božímu slovu,… Je to zejména tehdy, když za tím slovem nevidíme živého Pána. Bůh k nám chce promlouvat, chce abychom rozuměli i svému životu. Přeje si, aby se rozhořelo naše srdce a otevřely se naše oči. Celý svůj život vsadili na Ježíše z Nazareta, chodili s ním, viděli jeho zázraky, poslouchali jeho učení a nyní je všemu konec. U Ježíšova hrobu stáli nad troskami svého života. Odcházeli z Jeruzaléma jako poražení. Všechno skončilo fiaskem.

Jeden muž měl v noci sen. Na mořském břehu potkal Ježíše Krista. Ježíš ho vyzval k následování. Šel tedy s Ježíšem podél mořského břehu. Na nebi nad nimi se objevovali scény z jeho života. Za oběma poutníky zůstávali na pobřeží v písku dvě řady otisků nohou.Když se objevila poslední scéna, podíval se muž zpátky k otiskům a zpozoroval, že na cestě byly často vidět jen jedny stopy. Zjistil, že to bylo právě v dobách, kdy se mu vedlo nejhůře. To ho samozřejmě udivilo, a tak se zeptal: Pane, tys mi řekl, že se mám rozhodnout, abych tě následoval, a že půjdeš vždycky se mnou. Teď však zjišťuji, že v těch nejtěžších dobách mého života tu vidím jen jedny stopy nohou. Když jsem tě nejvíce potřeboval, nechal jsi mě samotného. Pán odpověděl: Můj milý příteli; mám tě tak rád, že bych tě nikdy neopustil. V dobách, kdy se ti vedlo nejhůře, kdy jsi byl vystaven zkouškám, kdy jsi trpěl – tam, kde teď vidíš jeden otisk nohou to byly doby, kdy jsem tě nesl. Totéž říká Pán každému z nás. Ať se ve chvílích starostí, zmatku, ztráty naděje, krize víry,…snažíme ztišit a otevřít se hlasu Božímu. Ať poznáme, že k nám mluví sám Pán, že nám ukazuješ cestu a že je s námi.

Kam že se to ti ministranti vydali?

Ostaš

V sobotu 7.3. jsme se v osm hodin sešli na faře v Žamberku s cílem vyrazit na tajný ministrantský výlet. Někteří se přidali až na poslední chvíli, ale naštěstí se počet uzavřel na 10 (akorát do dvou aut): Agáta M., Danda K., Honza J., Jirka S., Marek F., Míra M., Roman M., Slávek M., Vojta F. a Vojta M. Auta jsme nasměrovali směrem na SV a někteří začali tipovat, kde by se mohla zastavit. Pak jsme se ještě více přiklonili k severu, a když na nás před Policí vykoukla „Eiffelovka“ říká Danda: „tý jo Merkur ten miluju“. A to byla taky první zastávka našeho výletu – Muzeum Merkuru. Při prohlídce a pak při
pokusech zhmotnit s pomocí součástek vlastní myšlenky jsme strávili přes dvě hodiny. Zhmotňovaní myšlenek je vskutku náročná činnost, takže jsme se o kousek dál posilnili na těle a pak i na duchu při návštěvě kostela Nanebevzetí Panny Marie, který je součástí kláštera benediktýnů. Obnovené energie jsme využili k prozkoumání skalek a všemožných průlezů na Kočičích skalách a Ostaši. Počasí nebylo zásadně proti a tak někteří se při svém průzkumu protáhli i do míst, která běžní turisté rozhodně nenavštěvují – myslím, že nejedna maminka to doma poznala na oblečení 🙂 Pak už byl čas na návrat zpět do Žamberka. No a příště …

Muzeum Merkur

Fotky můžete shlédnout zde….

Výzva ČBK v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osob

Bratři a sestry,

ministr zdravotnictví dnes vydal v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 mimořádné opatření, kterým se kromě jiného zakazují s účinností ode dne 10. března 2020 od 18 hodin akce, včetně náboženských shromáždění s účastí přesahující 100 osob. Opatření se dotýká nejen bohoslužeb, ale i dalších jednorázových akcí jako jsou poutě, svatby, pohřby a další. Toto mimořádné opatření je třeba ve smyslu našeho prohlášení ze dne 6. března 2020 respektovat.

Z opatření vyplývá, že shromáždění do 100 osob se omezení netýká. V případě bohoslužeb spojených s přikázáním slavit den Páně nebo sváteční den je možné bohoslužby rozdělit tak, aby na žádné z nich nebylo více než 100 osob. V naší farnosti mame možnost navštívit mše sv. v sobotu (zámecká kaple Žamberk, Slatina/ Líšnice(dle ohlášek)) s nedělní platností nebo v neděli (Líšnice/Slatina (dle ohlášek), Písečná).

Věřící mohou svou nedělní povinnost mše svaté splnit také poslechem televizního či rádiového přenosu nebo přenosu na nových komunikačních prostředcích, a svátečním slavením dne Páně. (přehled přímých přehledů bohoslužeb)

Doporučujeme dbát na hygienické návyky a být tak ohleduplní ke svým bližním.

Modleme se za všechny nemocné, buďme připraveni pomoci těm, kdo ji potřebují, nyní například tak, že pomůžeme s hlídáním dětí, které nemohou kvůli karanténě do škol, a jejichž rodiče musí jít do zaměstnání. Nakonec nezapomínejme na modlitbu za brzké ukončení šíření současné nákazy.

10. března 2020 Biskupové Čech a Moravy

Zdroj: Eva Bártová, za farnost Přibyslaví

 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Rozhodnutí diecézního biskupa v souvislosti s šířením nového koronaviru

bp. Jan Vokál

Dispens od povinnosti účasti na nedělní Mši svaté a závazná pravidla k omezení šíření nákazy novým koronavirem při bohoslužbách a farních akcích.

Bratři a sestry v Kristu, jak víte, celá společnost v čele s institucemi veřejné správy se snaží zabránit rychlému
rozšíření nového koronaviru, který způsobuje respirační onemocnění COVID-19. Pokud by nebyla přijata žádná opatření, patrně by nestačila kapacita zdravotnických zařízení pro řešení
těch nejvážnějších komplikací. Ta jsou zejména u starších a chronicky nemocných pacientů častější a nebezpečnější než u sezónní chřipky. K těmto opatřením se proto chceme připojit
také ve farnostech, a to nejenom z povinnosti, ale i z křesťanské lásky. Naším cílem není zbytečně panikařit, ale racionálními kroky omezit či alespoň zpomalit nástup nákazy, aby zdravotnická zařízení mohla poskytovat účinnou pomoc nakaženým.
Proto vydávám následující rozhodnutí platné od středy 11. března 2020:
I. Dispens od účasti na nedělních bohoslužbách
Všem věřícím na území Královéhradecké diecéze, kteří nepůjdou na nedělní bohoslužbu z důvodu oprávněné opatrnosti či snahy dodržet omezení schválená vládou ČR (zákaz akcí s účastí nad 100 osob), uděluji dispens od povinné účasti na nedělní bohoslužbě, a to až do odvolání.
Dispens od povinné účasti na nedělní bohoslužbě uděluji rovněž všem věřícím, kteří dosáhli věku 70 let, a dále chronicky nemocným a osobám se sníženou imunitou, a to bez ohledu na místní situaci, též až do odvolání. Má-li dispenzovaný tu možnost, nechť se nedělní Mše svaté účastní alespoň skrze sdělovací prostředky, starší a nemocní lidé mohou požádat o donášku Eucharistie. V případě, že je dispenzovaný zdráv, ani u něj nejsou dány důvody karantény, doporučuji, aby Eucharistii přijímal o bohoslužbách ve všední dny. Tím v tomto výjimečném období svoji povinnost splní.

II. Opatření v chrámech

 1. Všichni správci farností budou usilovat o to, aby zabránili účasti více než 100 osob při bohoslužbách, obřadech a dalších akcích. To se neobejde bez spolupráce farníků, jejich součinnosti a trpělivosti, k nimž Vás tímto vyzývám.
 2. V kropenkách u vchodu kostelů nebude svěcená voda a věřící do nich nebudou vkládat ruce.
 3. Pozdravení pokoje při Mši svaté se buď úplně vynechá, nebo je nahradí pokývnutí hlavy.
 4. Duchovní mohou přijmout určitá mimořádná hygienická opatření při udělování svatého přijímání – například je podávat pouze na ruku. Respektujte je prosím.
  III. Nezávazná doporučení pro věřící
 5. Pomáhejte prosím těm, kteří se bohoslužeb nebudou s ohledem na výše uvedené účastnit, zvlášť prosím o zapojení pomocníků oprávněných roznášet eucharistii starším a nemocným lidem.
 6. V případě neúčasti na bohoslužbách lze po dohodě s duchovním využít možnosti adorace v chrámě. Výše uvedená rozhodnutí nahrazují rozhodnutí dřívější, vydaná dnešního dne ještě před vládním zákazem konání akcí s účastí více než 100 osob. Nahrazuje se zejména rozsah rozhodnutí o dispensi.
  Bratři a sestry v Kristu, všem Vám ze srdce žehnám a svěřuji Vás do mateřské ochrany Panny Marie. Děkuji Vám za spolupráci a trpělivost při přijetí uvedených omezení a prosím Vás o další duchovní spojení modlitbou Růžence a modlitbami za nemocné.
  V Kristu Váš V Hradci Králové dne 10. března 2020

+ Jan Vokál
biskup královéhradecký

Humanitární sbírka 28. březen 2020

Římskokatolická farnost v Žamberku pořádá na sobotu

28. Března 2020 od 8.00- 11.00 hod.
humanitární sbírku

za účelem poskytnutí materiální pomoci potřebným občanům po celé republice prostřednictvím Diakonie Broumov.

Co vše můžete darovat ?

 • Letní a zimní oblečení (dětské, dámské, pánské) – nepoškození s fungujícími zipy;
  Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony – čisté i mírně poškozené;
  Látky (minimálně 1 m”, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek);
  Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – zabalené v krabici;
  Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
  Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
  Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
  Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
  Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
  Knihy
 • Věci, které vzít nemůžeme?
  • Ledničky, televize, počítače a jinou elektrotechniku, matrace koberce
  • Nábytek,
  • Znečištěný a vlhký textil
 • Prosíme, noste vše čisté a použitelné do KAPLE Panny Marie Bolestné (za kostelem).
 • Děkujeme za ochotu pomáhat potřebným.

Masopustní setkání

Masopust  je třídenní lidový svátek, který ve své podstatě sice nemá nic společného s liturgií, ale přesto je podřízen běhu církevního kalendáře. Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40denní půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust. 

Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný “tučný čtvrtek” či “tučňák”. Panovalo přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle.

Hlavní masopustní zábava začínala o “masopustní neděli”. Také toho dne byl oběd bohatý, ale netrval příliš dlouho, protože se všichni chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo přímo na návsi a tanec se často protáhl až do rána. Také masopustní pondělí probíhalo ve znamení zábavy a tance. V mnoha vsích se konal “mužovský bál”, kam neměla přístup svobodná chasa; tancovali jen ženatí a vdané.

Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely vesnicemi průvody maškar, hrála se masopustní divadelní představení, secvičená obvykle žáky. Obchůzky masek neměly závazná pravidla; záleželo na vtipu a pohotovosti “maškarádů”, jaké taškařice budou provádět. Masky byly všude pohoštěny – něčím k zakousnutí a především pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost a veselí. Bývalo však i několik tradičních masek, které se objevovaly každoročně. Mezi ně patřil např. medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční maskou bývala tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě osoby. Objevovala se i maska s jezdcem na koni, Žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a mnoho dalších.

Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář či někdo z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů, protože nastala středa a s ní předvelikonoční půst. Někde zakončili o půlnoci muziku “pochováním basy” (symbol toho, že v postu si hudebníci nezahrají), jinde o půlnoci pochovávali Baccha. Lidé věřili, že pokud budou o masopustu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často jako cizinec v zeleném kabátě.

O masopustních rejích z Čech i Moravy jsou dochovány písemné zprávy již ze 13. století, i když svátek je zřejmě ještě staršího data. Od středověku mravokárci vystupovali proti rozpustilostem, které se o masopustu děly, lidem to však nijak neubíralo na dobré náladě. Kolem 18. století se začaly pořádat zvláštní taneční zábavy, tzv. reduty. Zpočátku byly přístupné jen vyšším vrstvám, později všem zájemcům. První reduta v Praze se konala v roce 1752.

Zpracováno podle knihy Vlastimila Vondrušky “Církevní rok a lidové obyčeje” (str. 48-49); vydalo nakladatelství DONA v Českých Budějovicích v roce 1991. Za: víra.cz

Fotky s setkání můžete shlédnout zde…

Farní dětský tábor.

Tábor 2019

Zveme všechny menší a mladé nadšence (7 až 15 let – po první až deváté třídě) na farní  dětský  tábor.
KDY:              Tábor proběhne od 16.8.(neděle) do 23.8.(neděle) 2020
KDE:              Areál kláštera – Hora Matky Boží, Králíky
PROČ:            Pestrý program pro všechny děti + trocha dobrodružství.
Přihlásit se můžete v papírnictví vedle fary nebo na faře.

Přihláška na tábor 2020