Červená středa – #RedWednesday 2019

Středa 27. listopadu 2019 – den, kdy chceme připomínat osoby pronásledované ve světě pro víru. Zveme farnosti, společenství a všechny lidi dobré vůle k zapojení do akce Červená středa – #Red Wednesday!

Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. 

Česká biskupská konference se tak společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR chce připojit k iniciativě křesťanské organizace Aid to the Church in Need. Akce se v tentýž den koná na dalších místech ve světě – mj. v Londýně, Bratislavě, Vídni, Budapešti, na Filipínách. Zapojte se také, stačí udělat opravdu málo.  Foto…

Jak se lze zapojit?

  • uspořádat společnou modlitbu či liturgii za pronásledované
  • zorganizovat setkání na vhodném místě ve vaší obci
  • přečíst texty informující o tomto tématu, ad.
  • zapálit svíčky při setkání či v průvodu
  • nasvítit červeným světlem kostel, významnou budovu ve vaší obci, sloup, sochu, ad.

Za: církev.cz

“Komu se v životě dobře daří, neměl by zapomínat na ty, kteří žijí v nouzi”

Sv. Martin pocházel z území dnešního Maďarska a jako syn důstojníka římské posádky začal v Itálii vojenskou kariéru. Jako voják se dostal do Amiens v Galii, kde se v době svého katechumenátu podělil o svůj důstojnický plášť s chudákem, trpícím nouzí. Po odchodu z armády žil jako poustevník, stal se knězem a v Ligugé poblíž Poitiers založil nejstarší klášter. Konal misie i zázraky. V r. 371 se stal biskupem města Tours a apoštolsky působil v širokém okolí až do 80 let.

V neděli 17.11 jsme společně oslavili svátek sv. Martina fotky můžete shlédnout zde… Děkuji všem za krásné společné chvíle a přípravu setkání.

POVODÁCKÉ SETKÁNI ANEB VRACÍME SE NA MÍSTO ČINNU

Účastnici zájezdu

V pátek 8.11. se naše nebojácná posádka ve složení 4 dospělých a 5 dětí nalodila do
aut a vyrazili jsme směr Pec pod Sněžkou, lovecká chata Zámeček. V podvečerních
hodinách jsme dorazili na správu KRNAPu. Zde jsme se sešli s Vaškem Jansou a
jelikož byla tma, tak jsme měli to privilegium na samotnou chatu dojet autem. Ale
Trutnováci už takové šťestí neměli. Museli cestu absolvovat pěšky. Když jsme se
všichni sešli na chatě, vypuklo veeeliké vítání. Rozebrali jsme si pokoje a po chvíli
vítání se a objímání jsme se po delší době vydali na večeři. Kterou měl na starosti
náš šéf kuchař Honza Semerák. Který nám připravil jeho výtečnou sekanou s
bramborama. Poté se rozjela zábava dle vlastního výběru: hráli se různé hry,zpívalo
se a hrálo na kytaru nebo se jen tak lenošilo a povídalo.
Druhého dne nás vzbudilo už v 6 hodin ráno,štípání dřeva. Po té už většina oči
nezamhouřila. Následně jsme se kolem osmé hodiny, plazili slimáčím tempem na
snídani. Která ovšem stála za to. Nesmělo samozřejmě chybět kakao a pro velké
gurmány i kafe. A pro veliké jedlíky chleba se sekanou, sýrem či salámem. Pak se
mělo vyrazit na tůru, která se musela kvůli špatnému počasí posunout. A proto byla o
dost zkrácená. Šli jsme doslova cestou necestou, která se neobešla i bez bláta, pádů a
mokrých bot. Především nechyběla zábava a vzájemná pomoc se sbírat ze země. Po
vydatné procházce , která trvala zhruba dvě hodiny jsme dorazili zpět na chatu. Dali
jsme si sušit naše věci. Když se den chýlil k večeru proběhla mše svatá a po té
promítání fotek z vodáku. K večeři byla vynikající svíčková. Za kterou chceme
zpětně poděkovat všem, co na tom mají zásluhy. Večer pak proběhla zábava dle
vlastního výběru.
Neděle, den návratu. Ráno jsme se šli nasnídat a poté nastalo zběsilé balení a
uklízení.
Když jsme měli vše hotové, udělali jsme fotku před chatou a vydali se na cestu do
Pece pod Sněžkou. Opět to byla velmi zábavná cesta plná skoro padů. Ale také se
nám naskytl krásný výhled na krajinu kolem. Do Pece jsme přišli kolem dvanácté.
Tam jsme si rozebrali bagáž, rozloučili jsme se s Trutnovákama a rozdělili se do aut a
vyrazili domů.

Procházka…..:)

V závěru by jsme všichni chtěli poděkovat všem dospělím, co tam s nami byli, že
nám umožnili toto setkání. Především našemu panu faráři Wieskovi a Vaškovi
Jansovi, kteří to zařídili.
Za Žambereckou farnost : Markéta Stará, Marcela Stará, Agáta Moskvová, Eliška Starenková, Terka Hanyková, Kryštof Josef Klíž, Marek Fabo, Honza Ježdík a Roman Moskva

Více fotek najdete zde….

Vzpomínka na zemřelé

“Proto dal Juda Makabejský přinést smírnou oběť za mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy” (2 Mak 12,46).

V prvních listopadových dnech vždy vzpomínáme na ty, kteří už zemřeli, a přicházíme na jejich hroby, abychom položením kytice nebo věnce vyjádřili svůj živý vztah k našim drahým zemřelým.

Mnozí z nich však ještě čekají, že jim také pomůžeme zkrátit očistcová muka, aby už mohli plně zakoušet Boží lásku. Právě tyto dny nám k tomu dávají velikou příležitost.

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžeme při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, když splníme obvyklé podmínky:

  • svátost smíření (stačí i pravidelná měsíční)
  • svaté přijímání
  • modlitba na úmysl sv. Otce (libovolná)

k nimž je potřeba ještě se v kostele pomodlit modlitby OTČE NÁŠ A VĚŘÍM V BOHA.

Od 1. až do 8. *listopadu můžeme získat pro duše v očistci denně plnomocné odpustky, když splníme tři obvyklé podmínky a na hřbitově se pomodlíme (třeba jen v duchu) za zemřelé. (* Pro ty, kteří v tyto dny ze závažných důvodů nemohou navštívit hřbitov, uděluje Svatý Stolec věřícím českých a moravských diecézí povolení získat plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci již od 25. října. Toto povolení platí od 8. října 2012 na dobu 7 let.)

V ostatní dny během roku lze takto získat duším v očistci odpustky částečné. Je proto nanejvýš žádoucí, abychom na hroby nekladli pouze kytice květů, ale především kytce modliteb!

V listopadu budeme společně modlit se za duše zemřelých. Jednou týdne bude sloužená zádušní mše sv., ve které budeme prosit za duše zemřelých. Jména můžete napsat na připravené vzadu kostela lístečky.

Dušičkový kocert

Vážení farnicí a lidí dobré vůle pátek 1. listopadu v 19.00 jsme zváni na dušičkový koncert “Giuseppe Verdi: Requiem” – pro sóla, sbor a varhany. Koncert se koná pod záštitou Rodu Parish a Nadačního fondu Veritas Et Ius.

Výtěžek koncertu bude věnován na opravy kostela sv. Václava

Účinkují:

Markéta Böhmová – soprán

Irina Rurac – mezzosoprán

Onebae Cho – tenor

Jaroslav Patočka – bas

Petr Hostinský – varhany

CANTORES CANTANT, smíšený pěvecký sbor ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně

Jakub Hrubý – sbormistr

VÍCE O INTERPRETECH ZDE

Vstupenky: od 150 Kč v předprodeji v Info Centru Žamberk.

Nedej zahynouti nám ni budoucím

“Byl dokonalý ve víře, neboť všem chudým činil dobře, nahé odíval a hladové sytil. Měl rád chudé i bohaté, služebníkům Božím přisluhoval a zdobil mnohé kostely.” (viz legenda z X.stol.)

V pátek 8.9.2018 jsme oslavili svátek hlavního patrona české země a naší farnosti sv. Václava. Mši sv. celebroval P. Josef Suchár – farář v Neratově. Při slavnostní homilii jsme slyšeli vyzvu k životu v moudrosti a zodpovědnosti, podle vzoru sv. Václava.
Po mši sv. oslava pokračovala v na farní zahradě, kde po modlitbě zasedli jsme ke společnému stolu. Děti měli možnost vyzkoušet novou skákací trampolínu. Na oslavách nechyběl ani Kleofáš a čokoládová fontána.

Večer oslavy pokračovaly na farní zahradě společným jamováním a grilováním.
Jménem paní Mgr. Bronislavy Halbrštátové, ředitelky PMD pro královéhradeckou diecézi, děkujeme za dary z Misijního jarmarku v Žamberku při Svatováclavských slavnostech, dary podpoří projekty Papežských misijních děl.

Velký dík patří všem, kteří pomáhali a připravili farní den.
Děkuji všem za společné chvíle několik fotografii můžete shlédnout zde..

„A zvony zvoní“

Dne 21. září si celý svět připomíná Mezinárodní den míru a v rámci Evropského roku kulturního dědictví proběhne v tento den opět akce „A zvony zvoní“. Česká biskupská konference vyzývá k připojení se k této iniciativě, jejímž cílem je v jeden okamžik rozeznít v celé Evropě co největší počet zvonů jako symbolů míru.

„Zvuk zvonů ať ohlašuje mír“
V Evropě po dlouhá staletí zvony ohlašovaly čas na práci, odpočinek a modlitbu. Zvony byly neoddělitelnou součástí náboženského a světského života. Po celé Evropě i dnes je možné slyšet miliony zvonů denně. Zvony kostelních věží, městských síní, hřbitovů a pamětních míst jednoznačně představují základní evropskou hodnotu, která je nejen vidět, ale i slyšet. Proto se v den přimínky míru připojujeme k ostatním evropským zemím a chceme zvonit na oslavu Mezinárodního dne míru. za: www.bip.cz

Prosíme tímto všechny duchovní správce, aby zajistili, aby se v pátek 21. září v době od 18.00 do 18.15 hodin rozezněly kostelní zvony jako připomínka Mezinárodního dne míru.

Farní Tábor 2019 Hedeč

Velká loupež aneb staň se členem detektivní
agentury a vypátrej ztracené korunovační klenoty

Vzpomínka na prázdniny foto

Letos se tradiční letní farní tábor konal poněkud neobvykle až v druhé půlce prázdnin, konkrétně ve dnech 17. – 24. srpna. Tento týden strávilo 16 organizátorů (14 vedoucích a 2 kuchařky) a 28 dětí ze Žamberka a okolí v prostorách kláštera na Hoře Matky Boží na Hedči. Většina dětí spala na pokojích v prvním patře kláštera (většinou po třech), pouze dva táborníci spolu s několika vedoucími spali ve stanech na zahradě v areálu kláštera. Letošním tématem byla loupež korunovačních klenotů a s ní spojená hra na detektivy. Děti se tak seznámily s některými skutečnými vyšetřovacími metodami a také s reáliemi ohledně korunovačních klenotů.

V sobotu odpoledne po seznamovacích hrách a rozdělení do čtyř týmů proběhla tvorba vlajek a vymýšlení pokřiků a názvů týmů: Hvězdy, Červení banáni, Modrá krev a Chňapky. Večer jsme zpívali z Hosany a seznámili se s detekvivem Horymírem Lupusem, s. d. a jeho sluhou Bc. Antonínem Věchejtkem, s. s. d. (sluha soukromého detektiva) a děti se šly poté podívat na ambity na vystavené korunovační klenoty.

V neděli dopoledne týmy absolvovaly první blok témátek. Jeden tým se dozvěděl něco o Identifikaci zločince (daktyloskopie, profily a popisy osob, práce s kriminalistickým softwarem, genetika – bukální stěr), další si vyzkoušel něco z trasologie a vytvořil si odlitky stop, třetí tým se učil maskovat a pracovat v utajení a také si vyrobil parakordové náramky a poslední tým se věnoval korunovačním klenotům. Odpoledne byla v 15 hodin poutní mše svatá sloužená páterem Karlem Moravcem. Po ní se děti vydaly do lesa trénovat bystrost a postřeh a cestou zpět do kláštera nacházely postupně několik detektivových věcí (kravata, kufr, čapka), které je dovedly k samotnému detektivovi, přivázanému ke stromu a vyslýchanému zločinci ohledně korunovačních klenotů, které byly ten den ukradeny. Večer jsme si užili táborák a následné hry v knihovně zakončené modlitbou na dobrou noc.

V pondělí dopoledne proběhl druhý blok témátek, u nichž se týmy protočily. Odpoledne děti získávaly u deseti stánkařů na tržišti informace o překupníkovi (obličej, oděv, jméno, směr ke skrýši), jemuž hodlají lupiči klenoty prodat. Informace poskytli stánkaři dětem za vyřešení různých hlavolamů (ubongo, tangramy, ježek v kleci, rubikova kostka…), házení šipek na terč apod. Pak se celý tábor vydal k překupníkově skrýši, kde děti nalezly jen zmatený deníček s údaji o zločincích i o korunovačních klenotech.

V úterý dopoledne se děti opět protočily u témátek a po poledním klidu bylo třeba rozluštit policií zachycenou zvukovou zprávu (morseovka) představující komunikaci zločinců. Z ní se děti konečně dozvěděly o tajném přemístění korunovačních klenotů na rozhlednu na Křížové hoře. Jelikož je tedy druhý den měla čekat namáhavá cesta, bylo třeba se řádně připravit. Druhou část odpoledne tedy táborníci věnovali fyzickému výcviku, jehož součástí byla také finská stezka v lese. Po večeři následovaly tradiční hry v knihovně (Noviny, Farář vikář, Pravěk, Džungle…).

Ve středu jsme se vydali na celodenní pěší výlet na Křížovou horu nad Červenou Vodou. Zastavili jsme se také u pramene Tiché Orlice na úbočí Jeřábu. Cestou jsme hráli tradiční hru Piráti a na rozhledně jsme nalezli korunovační klenoty a užili jsme si kruhový výhled. Zpět do Králík jsme jeli vlakem z Červené Vody.

Ve čtvrtek proběhl poslední čtvrtý blok dopoledních témátek a odpoledne šly děti po stopách únosu sluhy detektiva ven z areálu kláštera. Venku děti odlily podezřelé stopy a prošly minové pole. Mezitím byl detektiv Lupus odvlečen a klášter obsadili tři zločinci vč. dvojníka detektiva. Po návratu dětí do kláštera a rytmické mši sv. v chrámu Nanebevzetí Panny Marie pak panovala v táboře až do večera napjatá atmosféra – zločinci dohlíželi na všechny aktivity vč. her v knihovně a vyslýchali děti i vedoucí ohledně korunovačních klenotů. V noci se naštěstí táborníci mohli vydat ven na stezku odvahy a obnovit telefonní spojení, které zločinci přerušili, protože zdravotnici se podařilo zločince uspat pomocí prášků na spaní.

V pátek mohla být konečně přivolána policie. Strážmistr Čeněk Žouželík zatkl zločince a poté přijela předvést dětem něco ze své práce skutečná policejní hlídka z Králík. Policisté sejmuli otisky prstů z lahve i „podezřelým“ osobám a děti si vyzkoušely posezení v policejním autě, želízka, policejní vestu a štít. Odpoledne se táborníci vydali vysvobodit detektiva svázaného na rozhledně Val nedaleko od kláštera. Po záchraně detektiva proběhla na zahradě olympiáda (sportovní hry) a děti dostaly odměnu za nalezení korunovačních klenotů a za pomoc při dopadení zločinců. Pak následoval táborák a zpívání dlouho do noci.

V sobotu po úklidu kláštera a po obědě postupně táborníků ubývalo, jak si pro ně přijížděli rodiče, a nakonec i vedoucí opustili areál kláštera. Věřme, že se za rok na toto nádherné místo budeme moci opět vrátit.

Za organizátory Lukáš Sourada

Nový školní rok

Požehnání žákům, učitelům a rodičům

Hodně Božího požehnaní všem do nového školního roku.

Tak jsme oslavili konec prázdnin foto.