Modlitby otců

    V Modlitbách otců se snažíme spolupracovat s Pánem na obnově otcovství skrze modlitbu. Hlavním prvkem spirituality tohoto hnutí je hledání Boží vůle v životech otců prostřednictvím úplného odevzdání se do Božích rukou, v plné důvěře  v Jeho plány. Modlíme se za Boží požehnání pro naše rodiny – manželky a děti, vnoučata, za kmotřence a kmotřenky a také za další svěřené osoby. Skupinka má 2-8 tatínků různého věku a je napojena na mezinárodní hnutí Modlitby otců. 

    Naše setkání probíhají jednou za 14 dnů v přátelské atmosféře na faře v Žamberku. Jsme otevření přijímat do skupiny nové otce a jsme si vědomi, že nemusí být ze stejné církve jako my, a také, že nemusí mít zkušenosti s modlitbou v malém společenství. Snažíme se povzbudit každého, aby se zapojil do modliteb, jak chce. Ujistíme všechny, že citlivé osobní věci se ze skupiny nevynášejí.

Děkujeme Ti, Pane, náš Bože,
za překrásný dar otcovství.
Dej, abychom měli vždy
pěkný vztah s našimi dětmi
a daruj nám trpělivost a naslouchající srdce
abychom rozpoznali jejich potřeby a abychom v nich viděli Tebe
Kéž nikdy nezapomeneme,Jak důležité je být otcem. Amen