Výuka náboženství ve školním roce 2020/2021

Milí rodiče,

i v novém školním roce 2020/2021 Vám nabízíme možnost doprovázet vaše děti na cestě víry prostřednictvím katechezí a výuky náboženství.

Výuka náboženství pro děti školního věku ze Žamberka, Písečné a Líšnice bude probíhat na faře v Žamberku v pondělí 1x za 14 dnů. Děti budou rozděleny do skupin podle věku. Úvodní hodina bude 21. září 2020 1.-3. ročník 14:0015:00 4-6. ročník 15:30 – 16:45 7.-9. ročník 16:45-18:00.

Výuka náboženství pro děti ze Slatiny nad Zdobnicí od 1. do 9. třídy bude probíhat na ZŠ Slatina nad Zdobnicí.

Prosíme o odevzdání vyplněné přihlášky do 20. září na faru v Žamberku nebo ji můžete naskenovanou odeslat na e-mail: farnost.zamberk@gmail.com                                                      

Ježíš řekl: „Já jsem přišel na svět jako světlo, aby žádný, kdo věří ve mne, nezůstal v temnotě.“ (Jan 12,46)

Náboženská výchova pomáhá objevovat to, co nás přesahuje a otevřít se křesťanské víře.

Víra dává životu člověka velkolepost a plnost. Církev nikdy nepokládá víru za samozřejmý fakt, ale ví, že tento Boží dar musí být živen a posilován.

Přihláška ke staženi zde.