Modlitba za naše město

Milí spolufarníci,

pastorační rada se na svém nedávném setkání rozhodla pozvat Vás ke společné modlitbě za město, ve kterém žijeme. Chtěli bychom od počátku adventu každou neděli vylosovat název jedné ulice, za kterou se budeme všichni modlit. Název ulice bude vyhlášen, vyvěšen na nástěnce a zveřejněn na internetových stránkách farnosti. Ulice bude označena i na mapě umístěné v kapli Panny Marie, v kostele sv. Václava a bude označena i ve vyvěšeném seznamu ulic. Přemýšleli jsme jakou formu modlitby zvolit a nabízíme následující nápady.

Pravidlo:

Naše modlitba bude mít jedno jediné pravidlo. Prosíme o pravidelnost. Každý den můžete zvolit jinou formu modlitby, podle toho, co Vám vyhovuje. Následující body nabízejí některé možnosti, ale klidně zvolte svoji, která Vám vyhovuje.

  1. Střelná modlitba při osobní modlitbě ráno a večer. Například tato: „Pane, prosím Tě za lidi, kteří žijí v ulici (vylosovaná ulice). Prosím také za lidi, kteří zde pracují, procházejí nebo projíždějí. Prosím i za vedení našeho města.
  2. Krátká modlitba – desátek růžence nebo Korunku k Božímu milosrdenství.
  3. Celý růženec.
  4. Modlitba na místě. Znamená to, že půjdeme do vylosované ulice a budeme se modlit přímo při procházení touto ulicí. Modlitba může být tichá nebo i hlasitá podle libosti.

Budeme moc rádi, když se připojíte ke společné modlitbě za konkrétní místo, ale je možné, že někomu z Vás bude ležet na srdci další ulice, za kterou se bude chtít současně modlit. Pro ten případ je na již zmíněném seznamu ulic kolonka, do které můžete zaznamenat datum, kdy jste se za tuto ulici modlili. Pomůže nám to postupně doplnit modlitby za všechny ulice, jak společně, tak i navíc z osobních důvodů.

Možná Vás bude zajímat, že v Žamberku je 111 ulic. Sami jsme byli překvapeni, jak blízko jsou ulice, jejichž název ani neznáme. Třeba nám modlitební aktivita pomůže lépe poznat naše město. Věříme, že pokud vytrváme, budeme překvapeni, jak se naše město promění. Tomáš J.